Forsikringer af liv og helbred

Kom godt i gang

Ønsker du at forlade arbejdsmarkedet før din folkepensionsalder?

I øjeblikket er pensionsalderen 72 år for alle, der er født efter d. 1. januar 1979. 

De valg, du træffer i dag, kan få betydning for det liv, du kan leve som pensionist. Også selvom din pensionisttilværelse måske først starter mange år ude i fremtiden.

Der findes mange pensionsformer, og valget af disse har også indflydelse på din økonomiske situation og muligheder som pensionist. 

Grundlaget for en god pensionsopsparing lægges gennem hele livet. Jo tidligere du starter en pensionsopsparing, jo flere penge har du til din alderdom. Derfor er det væsentligt at lave en plan, og gerne i god tid.

Læs mere om forskellige pensionsformer her

Boldbane med en kvinde som nærmer sig 30

Aldersopsparing

Aldersopsparing er den mest fleksible pensionsopsparing, du kan oprette, og den egner sig derfor til de fleste.

Du bestemmer selv, om den skal udbetales på én gang eller i mindre portioner.

Livrente og dugfrisk græsmark

Livrente

Med en livrente (en livsvarig pension) får du udbetalt penge, så længe du lever.

En livrente er for dig, der ønsker maksimal tryghed, når du går på pension. Med en livrentepension får du nemlig en fast månedlig udbetaling resten af din levetid. 

Ratepension og en trappe

Ratepension

Vælger du at spare op til pensionsalderen med en ratepension, får du pensionen udbetalt i rater over mindst 10 år og højst 30 år.

Den er dermed et godt supplement til aldersopsparing og livsvarig livrente.

Redskaber og arbejdsmarkedspension

Arbejdsmarkedspension

Arbejdsmarkedspension er en del af overenskomsten for næsten alle lønmodtagere.

Formålet med arbejdsmarkedspension er at sikre dig og alle andre lønmodtager mulighed for en god alderdom, hvor du ikke skal vende og dreje hver en krone.

Hvor meget får du udbetalt som pensionist?

Din pension består af flere forskellige grundelementer, som har forskellige størrelser og vilkår for udbetaling.

Hvis du ikke har din pensionsoversigt ved hånden, og vil have et overblik over dine kommende udbetalinger som pensionist, så er pensionsinfo.dk et rigtig godt sted at starte.

Her kan du få et samlet overblik over udbetalingerne fra dine pensionsordninger, når du går på pension. Du kan beregne, hvor meget pension du kan forvente at få, og se hvordan du kan justere dine udbetalinger.

Pensionsinfo.dk

På pensionsinfo.dk kan du fx tjekke:

  • Hvor meget du har sparet op (”Dine aftaler”)
  • Hvad du får udbetalt ved til din pensionering (”Hvis du går på pension som…”)
  • Om du får du penge, hvis du bliver syg (”Tabt arbejdsevne” og ”Visse kritiske sygdomme”)
  • Om dine efterladte får penge, når du dør (”Ved død”)
  • Størrelsen på din folkepension (”Pension”)

Når du logger på pensionsinfo.dk, skal du logge på med dit NemID.

Din pensionsopsparing som ung

Når du studerer eller er nyuddannet

Nu er det en god ide at komme i gang. Det er aldrig for tidligt at forholde sig til forsikringsvalg og pensionsopsparing. Begge dele er nemlig med til at skabe tryghed og økonomisk sikkerhed for dig - nu og fremadrettet. 

Hvorfor skal du gå i gang med pensionsopsparingen?
  • Vi lever længere, og derfor skal din pension også holde længere. 
  • Bare fem år kan gøre en stor forskel; med en månedlig indbetalig på 1.000 kroner, har du 60.000 kroner mellem hænderne, når du går på pension. 
  • Ved at investere din pensionsopsparing eller dele af den har du det bedre grundlag for at få mere ud af din opsparing, hvilket giver dig flere penge på kistebunden, når du går på pension. 
Kan pensionsopsparingen blive ædt op af gebyrer? 

Ja. Hvis du har haft mange forskellige pensionsselskaber gennem forskellige fritidsjobs eller korte ansættelser, kan de blive ædt op af administrationsomkostninger. 

Det kan derfor ofte betale sig at samle dine pensionsopsparinger. 

Bliv forsikret 

Sørg for, at du har de forsikringer, du har behov for, hvis du pludselig bliver alvorligt syg, så du ikke kan arbejde, eller hvis du dør. 

En livsforsikring er fx vigtig, hvis du bor sammen med en kæreste, eller hvis du har et barn, som er afhængig af dig og dine indtægter. 

Det er også en god ide at tegne dine forsikringer, mens du er ung, sund og rask, så du undgår problemer med at tegne en ny forsikring, når uheldet er ude. 

Når du får dit første job eller skifter job

I de fleste tilfælde stammer den største del af din pensionsopsparing fra en arbejdsgiverordning.

Det vil sige, at din arbejdsgiver indbetaler en procentdel af din løn til din pension.

Når du har skiftet arbejdsgiver, er det klogt at tjekke, om du nu sparer tilstrækkeligt op.

Samtidig bør du få beregnet, om du har den rette balance mellem opsparing til din alderdom og forskring af dit liv og din erhvervsevne.

Når du flytter sammen med din partner eller køber bolig for første gang

Det er vigtigt at have styr på pensionsopsparingen og forsikringerne for at skabe tryghed og økonomisk sikkerhed for dig og din partner, når lønnen ikke automatisk kommer ind på kontoen. 

Har I fx råd til at blive boende, hvis I mister den ene indtægt, fordi du eller din partner mister jeres arbejde, bliver alvorligt syg eller kommer ud for en ulykke? 

Med de rigtige forsikringer kan du og din partner rent økonomisk leve uforandret, hvis uheldet er ude. 

Husk personforsikringerne

En familie på fire. Pige tager billede af forældre og baby.

Det er vigtigt at være godt dækket ind

Vi formidler forskellige personforsikringer via Nærpension.

Kontakt os

Vi er tilgængelige døgnet rundt