Studiestart

Studiestart

Få styr på studieøkonomien

Måske du netop har afsluttet gymnasiet, rejst ud i verden eller tjent penge under dit sabbatår? Måske du skal flytte hjemmefra og starte en videregående uddannelse? 

Når du er udeboende studerende, kan det være svært at få pengene til at række.

Der er en række økonomiske forhold, som ændrer sig i din tilværelse, når du flytter hjemmefra og starter på studie:

Hvordan søger du SU? Hvornår kan du søge, og hvad kan du få? Hvordan er det med arbejdet ved siden af SU? 

Se her, hvordan du undgår for meget studiegæld eller at skulle betale SU'en tilbage.

Tjekliste, når du starter studie

SU
Hvad er SU?

SU står for Statens Uddannelsesstøtte. Det er penge, du kan søge om at få udbetalt til dine leveomkostninger hver måned, når du tager en uddannelse. 

Huskeregler for SU

Du kan søge SU en måned før, du starter på din uddannelse.
Ansøgning om SU og andet vedrørende SU sker på su.dk.
Du skal senest søge SU den sidste dag i måneden, hvis du vil have SU til måneden efter.
Din SU bliver udbetalt sidst i måneden, før den måned du skal bruge pengene.

Betingelser for SU

Din uddannelse skal være SU-berettiget.
Du skal være studieaktiv. 
Du må ikke tjene højere end dit fribeløb. 
Du må ikke modtage andre offentlige ydelser. 

Hvornår kan du søge SU? 

Når du har accepteret din studieplads.
Tidligst en måned før den måned, du kan få SU fra.
Senest den sidste dag i måneden.

Hvordan kan du afmelde SU? 

Senest d. 15. i måneden før den måned, hvor du ikke ønsker SU.
Du skal fravælge SU i minSU. Du skal være opmærksom på, at hvis du fravælger din SU i otte måneder eller mere, skal du sende en ny ansøgning, når du vil have SU igen.
Fortryder du, at du en måned har fravalgt SU, skal du i minSU genoptage din SU senest ved udgangen af den måned, du alligevel vil have SU.

Hvor meget kan du få i SU? 

Der er forskel på, hvor meget du får i SU, alt efter om du er hjemmeboende eller udeboende, hvilken uddannelse du går på, hvornår du er startet, og hvor gammel du er.

Du kan finde en oversigt over de gældende SU-satser på su.dk.

Hvor meget må du tjene ved siden af din SU?

Du må gerne have et job ved siden af dit studie. Men når du får SU, er der grænser for, hvor meget du må tjene på dit studiejob. Det kaldes for dit fribeløb.

Du kan finde en oversigt over de gældende fribeløbssatser på su.dk.

Transport for studerende

Hvis du bor langt væk fra dit uddannelsessted, er der forskellige muligheder for at komme billigt frem og tilbage: 

DSB Ung, Ungdomskort og kilometerpenge. 

DSB Ung

DSB tilbyder studerende DSB Ung (tidligere wildcard):

Kortet gælder 16-25-årige og studerende.

Du sparer 50% på billetten mandag-torsdag og lørdag, og 25% fredag og søndag.

Ungdomskort

SU-styrelse og Trafikstyrelsen tilbyder rabat for studerende via Ungdomskort.

Det er et månedskort for studerende, hvor du kører frit i hele dit takstområde fra dit hjem og uddannelsessted.

Du sparer 50% på billetten mandag-torsdag og lørdag og 25% fredag og søndag på yderligere rejser.

Læs mere på www.ungdomskort.dk

Kilometerpenge

Hvis du kører til og fra uddannelsessted i bil, kan du søge om kilometerpenge, hvis du har særlig lang transport eller transporttid, eller hvis der ikke er offentlig transport mellem din bopæl og uddannelsessted.

Du søger kilometerpenge ved at udfylde et ansøgningsskema, som du finder her

Betingelser for at modtage kilometerpenge:
  • Du er studieaktiv
  • Du har minimum 24 km (12 km pr vej) – maksimum op til 300 km mellem bopæl og uddannelsessted.
  • På en del af strækningen mellem din bopæl og dit uddannelsessted (på mindst 24 kilometer) er ingen offentlig transport.
  • Din samlede ventetid på offentlig transport er på mindst to timer per undervisningsdag (ventetiden er den tid, du venter på uddannelsesstedet og ved skift mellem transportmidler).
  • Din rejsetid forlænges med mere end to timer i forhold til bilkørsel per undervisningsdag.
  • Du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og er godkendt til støtte til køb af bil efter §114 i lov om social service.
  • Du har børn under skolealderen, som skal afleveres i børnehave e.l. i led i din daglige transport mellem bopæl og uddannelsessted.

Er du i tvivl, om du er berettiget kilometerpenge, kan du bruge Rejseplanen til at se rejsetiden mellem din adresse og dit uddannelsessted via offentlig transport vejet op imod rejsetiden i bil, hvilket du undersøger på Google Maps. 
Rejsetiden skal være forlænget med to timer via offentlig transport. 

Der skal vedlægges dokumentation for ruten på Rejseplanen sat op imod ruten på Google Maps, når ansøgningsskemaet afleveres på uddannelsesstedets SU-kontor.

Du skal være opmærksom på, at befordring (kørselspenge til og fra arbejdsplads) og kilometerpenge (kørselspenge til og fra uddannelsessted) ikke er det samme.  

Studiejob

For at få det hele til at hænge sammen rent økonomisk er det en god idé at få et studiejob, selvom det måske kan virke uoverskueligt at finde tiden til det, når der er ekstra travlt på uddannelsen.

Lønnen fra et studiejob er et godt tilskud til hverdagen på SU, som gør, at du med god samvittighed kan købe nyt tøj og udskifte din elektronik.
 
Som regel er din højeste indtægt registreret som A-indkomst ved SKAT – her får du nemlig fradrag. Hvis du ved siden af studiet har et fritidsjob, vil det typisk være din B-indkomst. Uanset hvad er det altid en god idé at have styr på din forskudsopgørelse. Det gælder også, hvis der er andre forhold i din økonomi, der ændrer sig.

Du skal også passe på, at du ikke tjener for meget, mens du får SU. Som studerende på en videregående uddannelse har du et bestemt fribeløb. Tjener du mere end dit fribeløb, kan du blive modregnet i din SU.

Beregn dit fribeløb her 

Kontakt Conenct Ung, hvis du vil guides igennem forskudsopgørelsen eller SU-regler i forbindelse med studiejobbet.

Budget

Med et budget får du et overblik over, hvor mange penge, du har tilbage, når de faste udgifter er betalt.

Det kan være svært at finde motivationen til lige at få lagt et budget, men når først det er gjort, kan det hjælpe dig, så pengene holder hele måneden, og så din økonomi ikke vælter ved uforudsete udgifter, såsom når din cykel skal lappes.

Du kan lægge dit budget i din NetBank.

Kontakt Connect Ung, hvis du skal have hjælp til at danne dig et overblik over dine forskellige udgiftsposter og oprette en budgetkonto med faste overførsler. 

Lån eller kassekredit?

Det er dumt at bruge penge, du ikke har. 

Hvis du alligevel pludselig står uden penge, og du ikke kan betale dine regninger, så kontakt din rådgiver.

Din rådgiver kan hjælpe dig med at få et overblik over situationen og ofte foreslå løsninger, du måske ikke selv har tænkt på - eksempelvis kan du helt gratis oprette en kassekredit til de måneder, hvor det kan være svært at få det hele til at hænge sammen.

Kontakt os

Vi er tilgængelige døgnet rundt