Hvilket hjem drømmer du om?

Førstegangskøber

Ønsker du at komme ind på boligmarkedet? 

Læs med her, hvis du er førstegangskøber og har brug for at blive guidet igennem dit første boligkøb. 

Guide til førstegangskøbere - trin for trin

Kontakt os og find ud af, hvor meget du kan købe for

Når du har besluttet dig for at undersøge, om du skal købe din egen bolig, er det en rigtig god idé at kontakte os og få beregnet, hvor dyr en bolig, du har råd til at købe.

Det vil være kedeligt, ærgerligt og spild af tid, hvis du slet ikke har råd til den type bolig, du ønsker. Lige så ærgerligt vil det være at gå på kompromis, hvis du i virkeligheden har råd til at købe drømmeboligen.

Find din drømmebolig

Med vores beregninger i hånden ved du, hvilke økonomiske rammer du kan bevæge dig indenfor, når du starter boligjagten.

Du kan kontakte en eller flere ejendomsmæglere og blive oprettet i deres køberkartotekt. Når du er registreret i ejendomsmæglernes køberkartotek, vil du blive tilbudt alle relevante boliger - ofte inden de bliver annonceret til salg.

Det er vigtigt at huske på, at ejendomsmægler ikke er din rådgiver på boligmarkedet, men er betalt af sælger og derfor arbejder ud fra sælgers interesse. 

Når du har fundet den lejlighed eller det hus, du drømmer om, er tiden inde til at få regnet på de konkrete tal.

Book et møde med os, og vi gennemgår alt det praktiske

Medbring salgsopstillingen til mødet. Så henter vi tal fra skat.dk og laver en præcis og korrekt beregning på den bolig, du har fundet.

Du kan få NemID som en app og slippe for at bruge kortet med koder. Du kommer til at bruge NemID en del i denne proces.

Du skaffer en byggeteknisk gennemgang af boligen

Før du slår til og skriver under på en købsaftale, skal du undersøge boligens tilstand.

Det er en rigtig god ide at gennemgå huset sammen med en professionel byggesagkyndig, som kan hjælpe dig med at vurdere, om det bliver dyrt at reparere eventuelle mangler i tilstandsrapporten – og måske, om det kan betale sig at efterisolere eller lave andre ændringer.

Købsaftalen underskrives, når alt er på plads i bolighandlen
Har du truffet en endelig beslutning om køb af ejendommen? Er der grønt lys fra banken? Er detaljer om pris og overtagelsesdato m.m. forhandlet på plads med sælgeren?
 
Så er du klar til at underskrive købsaftalen og blive boligejer.
 
Det er vigtigt, at du får indføjet et bank- og advokatforbehold i købsaftalen.
Ejendomsmægleren sender os købsaftalen

Når både du og sælger har underskrevet købsaftalen, sender ejendomsmægleren købsaftalen til os og advokaten, som begge skal godkende aftalen.

Vi skal godkende økonomien i bolighandlen, og det tager rådgiver et møde med dig om

Vi gennemgår købsaftalen for at konstatere, om finansieringsdelen kan godkendes, og om der kan tilbydes det forventede kreditforeningslån i ejendommen.

I den forbindelse kontakter din rådgiver dig for at aftale et møde, hvor I sammen kan gennemgå finansieringen og valg af låntype.

Din advokat godkender købsaftalen og giver os besked

Advokaten gennemgår købsaftalen og de vilkår, som handlen er indgået på. I langt de fleste tilfælde godkendes købsaftalen.

Hvis advokaten har indvendinger eller punkter, som skal undersøges nærmere, kan der blive behov for at forlænge fristen. Advokaten giver besked til både ejendomsmægleren og os. Her oplyses det, om handlen er godkendt eller om advokaten har indsigelser.

Du underskriver en lånesagskonto og en re-garanti via din netbank

Handlen er nu godkendt og vi går i gang med det praktiske: Vi opretter en ny konto til dig. Den skal bruges til at bogføre indtægter og udgifter i forbindelse med handlen. Vi laver også en ”re-garanti”.

Med en re-garanti garanterer vi overfor sælger, at pengene for købet bliver betalt. Da det er dig, som køber, der skal betale beløbet, beder du os om at stille garantien. Du stiller så en tilsvarende garanti overfor os.

Underskrift af begge dokumenter sker digitalt i din netbank.

Vi mødes og aftaler, hvilken type lån du ønsker i din nye bolig

Sammen med din bankrådgiver gennemgås forskellige finansieringsmodeller, så du kan vælge, hvilken låntype og afviklingsprofil der passer til dig i din nuværende situation. 

Det er spørgsmål som

  • Fast eller variabel rente?
  • Afdragsfrihed eller ej?
  • Hvor stort skal dit boliglån være?
Vi sender udbetalingen på din nye bolig, og du får en sms, når pengene er sendt

Når fortrydelsesfristen på 6 hverdage udløber, sender banken udbetalingen til mæglerens bank. Du modtager i den forbindelse en sms, så du ved, at første del af betalingen er sket. 

Vi garanterer over for sælger af boligen, at du kan betale restkøbesummen, og du modtager en provisionsnota i e-Boks, der viser prisen for garantien det kommende kvartal

Den garanti, som vi stiller for restbeløbet, er sælgers sikkerhed for at modtage hele købesummen. Denne garanti gælder i perioden fra handlens indgåelse og frem til overtagelsesdagen.

Der beregnes en garantiprovision, som du modtager besked om i e-Boks.

Hvis du har valgt et kreditforeningslån med fast rente – og har kurssikret det – får du en handelsnota i e-Boks

Vi sørger for at sælge de obligationer, som du får fra kreditforeningen. Det sikrer, at du modtager et kontantbeløb til betaling af din nye bolig.

Med en kurskontrakt sælges obligationerne på forhånd, så du ikke risikerer et kurstab og mangler penge, når vi kommer til overtagelsesdagen.

Notaen kommer i e-Boks og er en bekræftelse på den aftale, du indgik med din rådgiver. Den behøver du ikke at gøre noget ved. 

Du underskriver dokumenter via din netbank 

Du bliver som minimum præsenteret for et lånedokument samt en del supplerende bilag til kreditforeningen, et lånedokument på banklån og et ejerpantebrev.

Du skal bruge nemID for at underskrive dokumenterne.

Du kan altid kontakte din rådgiver, hvis du er i tvivl om nogle af dokumenterne, så I sammen kan gennemgå materialet.

Din ejendomsmægler eller din advokat beder dig underskrive skødet på din bolig elektronisk

Du vil også modtage dokumenter til digital underskrift fra ejendomsmægleren og/eller advokaten, da ejendomshandlen skal tinglyses.

Tinglysning er den offentlige registrering af rettigheder over fast ejendom.

Når man har opnået en ret over en fast ejendom, skal man tinglyse den for at sikre, at ingen andre får rettigheder over ejendommen, der strider mod den ret, man selv har.

Tinglysningsretten sender dig et brev, når vi tinglyser lån i din nye bolig

Nu står du som ejer af ejendommen i de offentlige registre. Derfor bliver du underrettet af Tinglysningsretten, når vi tinglyser dokumenter på en ejendom, der tilhører dig.

Du behøver ikke at foretage dig andet end at kontrollere, at det, der tinglyses, svarer til de indgåede aftaler.

Inden du får nøglen til din nye bolig (overtagelsesdagen), skal du have underskrevet ejerskifteforsikringen

Næsten alle købere vælger at tegne en ejerskifteforsikring.

Det er et krav, at du som køber har tegnet forsikringen inden, du modtager nøglen og flytter ind.

Øvrige forsikringer skal også tegnes inden, du modtager nøglen og dermed får rådighed over boligen.

Dagen før overtagelsesdagen overfører vi resten af betalingen for din nye bolig, og du får en sms, når pengene er betalt. Du har ret til at få nøglerne udleveret dagen efter

Pengene fra de nye lån står klar, og vi overfører nu det resterende beløb til sælger, så boligen nu ejes fuldt og helt af dig.

Vi sender en sms med besked om, at pengene er overført.

Husk at aflæse el, vand og varme på overtagelsesdagen

Den store dag er kommet – du skal flytte ind i din nye bolig.

Når du modtager nøglen af mægleren, er det første, I skal gøre, at aflæse forbrugsmålere.

Det drejer sig om el, vand og varme, men der kan fx også være tale om oliestand i olietanken, hvis der anvendes oliefyr til opvarmning.

Efter overtagelsesdagen skal du få styr på praktiske ting, såsom forskudsopgørelsen, adresseændring og nyt budget

Når du køber bolig, ændres dine skattemæssige forhold – du får fradrag for renteudgiften på gælden, og du skal til at betale ejendomsværdiskat.

Det er derfor relevant at ændre forskudsregistrering på skat.dk.

Du skal også ændre din folkeregisteradresse på borger.dk, ligesom din nye adresse skal oplyses til øvrige kontakter, du måtte have (idrætsforening, telefonselskab, internetudbyder, forsikringsselskab osv.).

Samtidig træder dit nye budget i kraft, så ”gamle” udgifter til husleje mm. skal slettes, og nye skal oprettes.

Din advokat eller mægler sender dig en refusionsopgørelse, som du skal godkende. Giv besked til din rådgiver, som sørger for at sende pengene

Refusionsopgørelsen deler forbrugsudgifterne mellem sælger og køber. Hvis sælger har forudbetalt fællesudgifter, strøm, vand, ejendomsskatter og lignende, skal køber refundere en del heraf til sælger. Hvis køber betaler udgifter, som vedrører perioden, hvor sælger ejede ejendommen, skal sælger refundere en del af beløbet til køber.

Husk at godkende opgørelsen overfor advokaten/mægler og send opgørelsen til din rådgiver, når du modtager den. Er det køber, som skal refundere et beløb til sælger, sørger din rådgiver for at sende pengene til advokaten/mægler.

Din lånesagskonto lukkes, og du får et kontoudskrift i din e-Boks. Husk at garantiprovisionen kan trækkes fra i skat, hvilket du skal registrere

Lånesagskontoen, der blev oprettet i begyndelsen af forløbet, bliver nu afsluttet, og du får en kontoudskrift i e-Boks.

Når du skal lave din selvangivelse, skal du huske, at garantiprovisionen kan trækkes fra i skat.

Du skal selv indtaste beløbet i din selvangivelse på skat.dk.

Find ud af, hvad du har råd til

Kontakt os allerede inden du for alvor går på boligjagt.
Så hjælper vi gerne med at regne på, hvad du har råd til at købe for, så din nye bolig kommer til at passe til din samlede økonomi

En boligberegning er en omfattende og vigtig beregning, som tager højde for alle aspekter i din økonomi, så du ikke kommer til at sidde i din nye bolig med et for stramt budget.

Derfor er nedenstående beregning kun vejledende og lavet for at give dig et fingerpeg om, inden for hvilket prisniveau din nye bolig skal befinde sig.

Kontakt os

Vi er tilgængelige døgnet rundt