Pension for selvstændige

30 % ordningen

Den oplagte pensionsordning for selvstændige

30 % ordningen er en særlig skatteregel, der gør det muligt for dig som selvstændig erhvervsdrivende at indbetale op til 30% af din virksomheds overskud på en livslang pensionsordning og få fuld fradragsret.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor er ordningen attraktiv?

Mange selvstændige vælger i dag at spare op i sin virksomhed ved at udbetale en lavere løn end det overskud, som virksomheden genererer. Det giver en stor likviditet i virksomhedens drift, men gør det vanskeligt at planlægge en god pensionisttilværelse, da ingen kan forudsige størrelsen på rådighedsbeløbet ude i fremtiden.

30 % ordningen giver selvstændige med en solid og likvid virksomhed mulighed for at supplere opsparingen i virksomheden med en indbetaling til en livslang pensionsordning - endda med fuld fradragsret, og uden binding til en indbetalingsaftale.

Med en livslang pensionsordning er din opsparing – modsat i virksomheden – kreditorbeskyttet, hvilket giver en fornuftig risikospredning for din formue. 
30 % ordningen giver altså en samlet pakke, der kan optimere de samlede indkomstforhold i pensionisttilværelsen.

5 tegn på, at ordningen er relevant for dig
  • Du er selvstændig erhvervsdrivende
  • Du betaler topskat
  • Din virksomhed genererer et overskud
  • Din virksomheds egenkapital er solid
  • Din pensionssaldo er lav
Kom i gang i tide

Det er vigtigt at overveje din betaling til pension hvert år, da 30 % ordningen er en begrænset indbetalingsmulighed.

Drøft størrelsen på din indbetaling med revisoren i god tid - gerne to måneder før virksomhedens regnskabsafslutning.

Fakta om 30 % ordningen
  • Indbetaling til ordningen skal ske inden regnskabsårets afslutning
  • Ordningen giver ingen modregning i folkepensionens grundbeløb
  • Ved siden af indbetalingen på 30 % ordningen kan du indbetale på ratepension med fuld fradragsret (max 52.600 kr. i 2020)
  • Ved død i opsparingsperioden bliver depotværdien udbetalt til begunstigede – fratrukket en afgift på 40%.

Kontakt os

Vi er tilgængelige døgnet rundt