Livrente

Livrente

Med en livrente (en livsvarig pension) får du udbetalt penge, så længe du lever.

En livrente er for dig, der ønsker maksimal tryghed, når du går på pension. Med en livrentepension får du nemlig en fast månedlig udbetaling resten af din levetid. 

Du kan vælge, at din ægtefælle eller samlever skal overtage udbetalingen, hvis du dør i perioden med udbetaling.

Du kan også sikre, at din opsparing bliver udbetalt til dine efterladte, hvis du dør, før din udbetaling begynder.

Du kan vælge:

  • at indbetale løbende eller med et engangsbeløb.
  • at foretage indbetaling privat eller via din arbejdsgiver.
  • at sikre din udbetaling til dine efterladte.

Vilkår

  • Du bør indbetale via din arbejdsgiver, så du undgår at få indbetalt for meget. På ordning via din arbejdsgiver kan du indbetale op til hele din løn.
  • Beløbsgrænsen er 52.600 kroner (2020) på privat indbetaling med fradrag samme skatteår.
  • Udbetaling af førtidspension, folkepension og efterløn mv. kan blive modregnet, når du får udbetalt en livsvarig livrente.

Ofte stillede spørgsmål

Oprettelse af livrentepension

Du kan oprette en livrentepension uanset din alder. Du skal  opgive nogle helbredsoplysninger ved oprettelsen. 

Den livsvarige pension oprettes gennem Jutlander Bank i AP Pension og er den eneste pensionsordning, hvor du kan indbetale ubegrænset.

Derfor kan du eksempelvis vælge en livsvarig pension som supplement til en ratepension, hvor der er et øvre loft for den årlige indbetaling.

Du kan trække indbetaling til livrenten fra i topskatten, og du bestemmer tilmed selv, om du vil indbetale én gang eller løbende.

Du kan oprette en livrente på to måder:

Arbejdsgiverordning eller privattegnet ordning. 

Arbejdsgiverordning

Livrenten kan oprettes som en aftale med din arbejdsgiver, som foretager indbetalingen på ordningen – uanset om arbejdsgiveren betaler til livrenten eller ej.

Med en livrente via en arbejdsgiverordning sker fradraget samtidig med indbetalingen via lønsedlen.

Det lovpligtige arbejdsmarkedsbidrag bliver tilbageholdt på pensionsordningen.

Privattegnet ordning

Du kan oprette livrenten som en privattegnet ordning, hvor du selv foretager indbetalingerne.

Ved en privattegnet ordning fratrækkes indbetalingerne til livrentepensionen på selvangivelsen.

Indbetalingerne til en privattegnet livsvarig pension fratrækkes forskelligt alt efter om du vælger en engangsindbetaling eller løbende indbetalinger.

Kontakt din pensionsrådgiver hos Jutlander Bank for at få uddybende information om reglerne for skattefradrag ved en livrentepension.

Udbetaling af livrentepension

Din livrente kan starte udbetaling, 3 år før din "pensionsudbetalingsalder" - som udgangspunkt 3 år før folkepensionsalderen.

Dog findes der forskellige overgangsregler.

Spørg din rådgiver i banken.

Udbetalingen fortsætter så længe du lever.

Ved pensionering
Når du går på pension, beskattes udbetalingerne fra din livrente som personlig indkomst, og afkastet fra din livrentepension bliver beskattet med 15,3% om året (2020).
Ved dødsfald

Hvis du går bort, inden udbetalingen af din livrente er begyndt, udbetales værdien af din opsparing uden om boet efter fradrag af 40 % statsafgift til den begunstigede, f.eks. din ægtefælle eller dine livsarvinger.

Efter ønske kan ordningen dog også udbetales til boet.

Din ægtefælle/samlever kan også vælge at få beløbet udbetalt i skattepligtige rater.

Samme mulighed gælder, hvis livrenten udbetales til børn under 24 år.

Deludbetaling og ophævelse

Du kan ophæve din livsvarige pensionsordning i opsparingsperioden – helt eller delvist – uden at skulle afgive helbredsoplysninger.

Dog vil du blive opkrævet en afgift på 60 % til staten af det udbetalte beløb fra din livrente.

Kontakt os

Vi er tilgængelige døgnet rundt