Arbejdsmarkedspension

Arbejdsmarkedspension

Arbejdsmarkedspension er en del af overenskomsten for næsten alle lønmodtagere. Formålet med arbejdsmarkedspension er at sikre dig og alle andre lønmodtager mulighed for en god alderdom, hvor du ikke skal vende og dreje hver en krone.

Det er meget almindeligt med et pensionsbidrag på 12 procent. Det er normalt aftalt, at arbejdsgiveren betaler to tredjedele af bidraget, og du selv betaler en tredjedel af bidraget.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad dækker en arbejdsmarkedspension?

Din arbejdsmarkedspension giver dig en pension oven i folkepensionen og ATP.

Størrelsen af din pension afhænger af, hvor meget og hvor længe der er indbetalt til pensionsordningen.

Arbejdsmarkedspensionen udbetales oftest som en livslang månedlig ydelse, fra du bliver pensioneret, og til du dør. Pensionen kan også suppleres med en ratepension, der udbetales over 10 til 25 år.

Hvis du skifter arbejdsgiver
Hvis du skifter arbejde og overenskomst med tilhørende pensionsaftale, kan det normalt bedst betale sig at overføre pensionsopsparingen til den nye pensionskasse, så din pensionsopsparing er samlet ét sted, og du kun skal betale administrationsomkostninger ét sted. Det er normalt gratis.
Udbetaling ved pensionering
Når du går på pension, har udbetalinger fra din arbejdsmarkedspension ingen indflydelse på folkepensionens grundbeløb, men den har indflydelse på dit pensionstillæg.
Udbetaling af arbejdsmarkedspension, mens du arbejder
Hvis du er fyldt 60 år og ønsker at trappe din arbejdstid ned frem mod pensionsalderen, kan du få en del af din arbejdsmarkedspension udbetalt fra PensionDanmark og Industriens Pension.
Kritisk sygdom

De fleste arbejdsmarkedspensioner har en ordning, så du får udbetalt et engangsbeløb, hvis du får en kritisk sygdom som for eksempel kræft eller blodprop i hjernen.

Bliver du så syg, at du ikke kan komme i arbejde igen, kan din arbejdsmarkedspension komme til udbetaling. Det sker, hvis din pensionskasse skønner, at du er berettiget til pension.

Pensionen vil oftest være af samme størrelse, som hvis du havde arbejdet til folkepensionsalderen.

Hvis du dør inden du når pensionsalderen

Hvis du dør, inden du når pensionsalderen, har de fleste pensionsordninger en aftale om udbetaling af et engangsbeløb til nærmeste pårørende og en løbende pension til din ægtefælle og børn, dog højst til børnene er 24 år.

Er du ikke gift, skal du huske at tage stilling til, om din samlever skal tilføjes som begunstiget. Det kan du gøre på pensionskassens hjemmeside.

Firmapensionsordninger

De overenskomstaftalte pensionsordninger er de mest almindelige.

Men der findes også firmapensioner, hvor pensionen er aftalt mellem arbejdsgiver og et privat pensionsselskab.

Firmapensionsordninger omfatter medarbejderne på en bestemt virksomhed. Ordningen bygger på en aftale mellem arbejdsgiveren og de ansatte om, hvordan pensionsordningen skal sammensættes, og hvad den skal dække. Det vil stå i din ansættelseskontrakt, hvis du er omfattet af en firmapensionsordning.

Du kan læse mere om arbejdsmarkedspensioner på borger.dk

Kontakt os

Vi er tilgængelige døgnet rundt