Aldersopsparing

Aldersopsparing

Aldersopsparing er den mest fleksible pensionsopsparing, du kan oprette, og den egner sig derfor til de fleste.

Du bestemmer selv, om den skal udbetales på én gang eller i mindre portioner.

Det opnår du ved aldersopsparing

  • Du vælger selv, om du vil have opsparingen udbetalt som et engangsbeløb eller i mindre portioner over op til 20 år (engangsbeløb) eller 30 år (mindre portioner), når du går på pension.
  • Pensionen bliver ikke modregnet i din folkepension.
  • Du skal ikke betale skat eller afgift af udbetalingerne, da du ikke får fradrag for indbetalingerne.
  • Du kan årligt indbetale op til 5.300 kroner (tal for 2020)
  • Du kan fortsætte dine indbetalinger, selvom udbetaling af pensionen er begyndt.

Vilkår

  • Du kan oprette aldersopsparingen privat.
  • Hvis du hæver din aldersopsparing før din pensionsalder, skal du betale 20 procent i afgift.
  • Udbetaling af efterløn kan blive modregnet, når du opretter en alderspension.

Vigtigt

Du må maksimalt indbetale 5.300 kroner årligt på din aldersopsparing. Det er derfor vigtigt, du holder øje med, hvor meget du indbetaler.

Indbetaler du mere end denne grænse, vil du blive pålagt en ekstraafgift. Bliver beløbet stående på aldersopsparing, skal du betale 20 procent i afgift af beløbet over 5.300 kroner.

Afgiften opkræves af SKAT via din årsopgørelse.

Ofte stillede spørgsmål

Oprettelse af en aldersopsparing

Du får ikke skattefradrag for dine indbetalinger. Men til gengæld slipper du for at betale skat, når du får pensionen udbetalt.

Du kan oprette en aldersopsparing indtil 20 år efter, du har nået din pensionsudbetalingsalder.

Indbetalingen til aldersopsparing er ikke fradragsberettiget, og udbetalingen er derfor skattefri.

I 2020 kan du maksimalt indbetale 5.300/50.200 kroner på din aldersopsparing.

Indbetalingsgrænsen er bestemt ud fra din alder (spørg din rådgiver om mulighederne). Op til den grænse kan du indbetale så lidt eller så meget, du vil, og du kan indbetale ad én eller flere gange. 

En aldersopsparing oprettes som en privattegnet pensionsordning, hvor du selv foretager indbetalingerne. 

Ved en privattegnet ordning er det en indbetaling efter skat.

Udbetaling af aldersopsparing

Du vælger selv, om du vil have din aldersopsparing udbetalt ad én eller flere omgange.

Det giver dig frihed og fleksibilitet i forhold til at vælge, hvordan din opsparing skal bruges.

Udbetalingen af din aldersopsparing er skattefri, fordi du til gengæld ikke har fradrag for indbetalingerne.

Tidligste udbetalingstidspunkt er bestemt af, hvornår ordningen er oprettet og alderen på ejeren af pensionskontoen.

Det betyder, at tidligste udbetalingsstart er mellem 60 år og 3 år før pensionsalder.

Seneste udbetalingstidspunkt er 20 år efter opnået pensionsudbetalingsalder.

Ved pensionering

Udbetalingen af din aldersopsparing bliver ikke modregnet i din folkepension.

Du kan indbetale på ordningen, også selvom du har fået udbetaling fra aldersopsparingen.

Ved tab af arbejdsevne eller livstruende sygdom

Hvis du mister erhvervsevnen, inden du bliver pensioneret, og tilkendes du førtidspension, kan aldersopsparingen udbetales skattefrit.

På samme måde har du mulighed for at få aldersopsparingen udbetalt skattefrit, hvis du får diagnosticeret en livstruende sygdom inden pensionsalderen 

Ved dødsfald

I tilfældet af at du går bort, inden du når pensionsudbetalingsalderen, udbetales aldersopsparingen skattefrit uden om boet til den/de begunstigede.

Hvis den begunstigede ikke er din ægtefælle, skal der betales boafgift.

Der skal altid betales pensionsafkastskat.

Efter ønske kan du vælge, at aldersopsparingen skal udbetales til boet.

Deludbetaling og ophævelse af aldersopsparing

Hvis du ønsker en hel eller delvis udbetaling af din aldersopsparing, før du når pensionsudbetalingsalderen, som fremgår af kontrakten, skal der betales 20 % af det udbetalte beløb i afgift til staten.

Årsagen til, at der skal betales afgift i den situation, er, at du har haft fordel af, at afkastet alene er beskattet med den lave pensionsafkastskat (15,3%) og ikke som kapitalindkomst.

Kontakt os

Vi er tilgængelige døgnet rundt