Formuepleje

Formuepleje

Få det maksimale ud af din formue

FormuePLEJE er velegnet til dig, der lægger vægt på det langsigtede afkast af dine investeringer.

En formueplejeaftale styrker dit afkast ved mere langsigtet investering ved at pleje dine pensionsmidler, frie midler og virksomhedsmidler. 

Om FormuePLEJE

Mange får for lidt ud af deres investering, fordi de efter købet af værdipapirerne blot lader dem ligge passivt hen.

Løbende overvågning og omplaceringer kan øge afkastet ganske betydeligt.

Derfor foreslår vi, at du indgår en aftale om formuepleje med os, der optimerer afkastet af din opsparing.

Vi overvåger løbende din formue, balancerer din portefølje mellem aktier og obligationer  og geninvesterer udbytter -  vi holder øje med det hele.

Ofte stillede spørgsmål om formuepleje

Hvilke konti kan indgå i formuepleje?
En aftale om formuepleje kan oprettes på både pensionskonti, frie midler og midler som er omfattet af virksomhedsordningen.
Hvad går aftalen ud på?
Ordningen indebærer, at du giver os fuldmagt til at foretage løbende tilpasninger af dine investeringer i overensstemmelse med din risikovillighed og din tidshorisont.
Hvordan gør vi?

Når vi har fastlagt hvilken risiko du er villig til at påtage dig er vores mål, at sikre dig et så højt afkast af din investering som muligt.

Vi udvælger nøje vores investeringer og kan frit at vælge andre samarbejdspartnere, hvis vi mener, at det vil forøge dine muligheder for et bedre afkast eller en lavere risiko.

Vi har kun én interesse - nemlig at sikre dig det bedst mulige afkast.

Prøv vores personlighedstest 

Besvar fire spørgsmål og find ud af, hvilket niveau af risiko, der passer bedst til dig, når du skal investere.

Så kan vi tage en snak om dine muligheder, hvis du booker et møde med en af vores investeringsrådgivere. 

Vores 5 investeringsprofiler

Investorprofil 1

Investorprofil 1 er til den forsigtige investor, hvor kapitalbevarelse er i fokus.

Afkastpotentialet er større end ved placering udelukkende i danske obligationer, men investorprofil 1 ønsker en begrænset risiko og er villig til at give afkald på højt afkast for at opnå lav risiko og en stabil investering.

Hovedparten af investeringerne placeres i danske obligationer. En mindre del af obligationsinvesteringerne kan være obligationer med højere kredit- og/eller valutarisiko, som modsvares af en højere effektiv rente på obligationerne.

For at sænke den samlede porteføljerisiko, vil en mindre del af midlerne blive placeret i aktier, der vil være spredt både geografisk og på sektorer.

Investorprofil 2

Investorprofil 2 er til den investor, der gerne vil have et stabilt afkast og accepterer mindre afkastudsving i porteføljen.

Investorprofil 2 accepterer en lille risiko, men er villig til at give afkald på høje afkast til fordel for i stedet af opnå lav risiko og en stabil investering.

Obligationer vil udgøre størstedelen af investeringerne. En del af obligationsinvesteringerne kan være obligationer med højere kredit- og/eller valutarisiko, som modsvares af en højere effektiv rente på obligationerne.

En del af investeringerne placeres i aktier, der vil være spredt både geografisk og på sektorer.

Investorprofil 3

Investorprofil 3 er til den investor, der gerne vil have et langsigtet stabilt afkast og accepterer afkastudsving i porteføljen.

Investorprofil 3 er villig til at påtage sig en kortsigtet risiko til fordel for et højere langsigtet afkast.

Obligationer vil udgøre omkring halvdelen af investeringerne. En del af obligationsinvesteringerne kan være obligationer med højere kredit- og/eller valutarisiko, som modsvares af en højere effektiv rente på obligationerne.

Den del af investeringerne, der placeres i aktier vil være spredt både geografisk og på sektorer.

Investorprofil 4

Investorprofil 4 er villig til at løbe risiko og indstillet på, at investeringen kan have negativt afkast i længere perioder i forventning om et højt langsigtet afkast.

Aktier vil være overvægtede og placeret spredt både geografisk og på sektorer. En del af aktieinvesteringerne kan ske i områder eller sektorer, hvor der er særlige forventninger.

En del af investeringerne placeres i obligationer. Nogle af disse kan have høj renterisiko, høj kreditrisiko og høj valutarisiko, som modsvares af en højere effektiv rente på obligationerne.

Investorprofil 5

Investorprofil 5 er villig til at påtage sig en høj risiko og indstillet på, at investeringen kan have betydeligt negativt afkast i forventning om et meget højt langsigtet afkast.

Hovedparten af investeringerne placeres i aktier spredt både geografisk og på sektorer. En stor del af aktieinvesteringerne kan ske i områder eller sektorer, hvor der er særlige forventninger.

En del af investeringerne placeres i obligationer. En del af obligationsinvesteringerne kan have høj rente- og kreditrisiko, samt valutarisiko, hvilket modsvares af en højere effektiv rente på obligationerne.

Kvartalsrapporter for vores fem profiler

Nedenfor kan du se den seneste kvartalsrapport for vore 5 investeringprofiler.

Kontakt os

Vi er tilgængelige døgnet rundt