Bryllup

Få råd til drømmebryllupet

I skal giftes! 

Det er en stor oplevelse at blive gift. 

I siger ja til hinanden og en fremtid sammen. En spændende tid ligger foran jer, og tanker og drømme om selve brylluppet fylder meget.

Men hvordan planlægger I det perfekte bryllup inden for de mulige økonomiske rammer? Og hvordan får I styr på, hvad det betyder for jeres økonomi at blive gift?

Før I går i gang med at planlægge jeres bryllup, er der forskellige ting som er gode at overveje.

Bliv klædt på til den store dag

Sørg for at få det økonomiske og juridiske på plads inden brylluppet
Før I skal sige ja til hinanden, er der nogle økonomiske og juridiske punkter, I skal forholde jer til.  
Jeres økonomi

Et bryllup en god anledning til at tænke over, hvad I ønsker jer af jeres fælles fremtid – og hvordan I vil bruge jeres penge. Vi anbefaler derfor, at I tager en grundlæggende snak om jeres økonomi. Nogle ægtepar fortsætter med hver sin økonomi, men ellers er der groft sagt tre typer fællesøkonomi:

 • I lægger alle pengene i én pulje og bruger dem i fællesskab.
 • I deler fællesudgifterne lige over og beholder hver især resten.
 • I deler fællesudgifterne i forhold til indtægten, så I begge har lige meget til overs.

Hvis I er enige om principperne fra starten, er der mindre risiko for uenighed senere – og hvis I samtidig lægger et fælles budget, har I meget større chance for at få råd til det, I drømmer om.

Ægteskabserklæring

Før I kan blive gift, skal I udfylde en ægteskabserklæring, som beviser, at I ikke allerede er gift med nogle andre.

I finder dokumentet på borger.dk og modtager en prøvelsesattest, hvis I skal giftes i kirken, som I afleverer til præsten. Hvis I får en borgerlig vielse, kommer attesten ikke retur. 

Navneskift

Hvis en af jer - eller I begge - ønsker at skifte navn i forbindelse med vielsen, skal I søge om navneændring på borger.dk. Det er gratis at skifte navn i forbindelse med en vielse. Det skal dog være klaret senest tre måneder efter jeres bryllupsdag.

Formue

Når I bliver gift, får I som udgangspunkt formueordningen delingsformue. Det betyder, at jeres formue deles lige ved separation, skilsmisse eller død.

Hvis I ikke ønsker denne formueordning, kan I oprette en ægtepagt, hvor I aftaler, at et eller flere aktiver skal være den ene ægtefælles skilsmissesæreje eller fuldstændige særeje. I kan også bruge ægtepagten til at sikre, at I deler jeres pensionsopsparinger. Pensioner bliver nemlig som udgangspunkt ikke delt. 

Tal med en advokat for at undersøge, om I har brug for en ægtepagt. 

Gæld

Hvis en af jer har en gæld, kan det få en praktisk betydning i hverdagen, men gælden bliver typisk ikke fælles, når I gifter jer. I hæfter hver især kun for den gæld, I selv har stiftet, og den gæld, I har stiftet sammen. 

Skat

Det kan være en god idé at undersøge skattereglerne, inden I bliver gift, så I kan undgå overraskelser og i øvrigt sikre, at I gør brug af de skattefordele, som I har mulighed for at udnytte.

Pension og forsikring

Sørg for, at I begge er godt dækket ind på jeres forsikringer og pensionsopsparinger. Hvis en af jer bliver syg eller mister sin arbejdsevne, er I bedst sikret med en forsikring mod tab af erhvervsevne. og kristisk sygdom. Og hvis en af jer på tragisk vis skulle miste livet, kan en livsforsikring være en stor hjælp for den, som står alene tilbage. 

Pensioner bliver som udgangspunkt ikke delt. Hvis en af jer har en meget større opsparing end den anden, er den ene dårligere økonomisk stillet. I kan sikre hinanden lige pensionsvilkår ved at kontakte en advokat. 

Arv

Hvis I ikke opretter et testamente, vil arven blive fordelt efter arvelovens regler. Som udgangspunkt arver længstlevende ægtefælle halvdelen af afdøde ægtefælles ejendele, hvis afdøde efterlader sig livsarvinger (børn, børnebørn og så videre). Livsarvingerne arver den anden halvdel. Hvis I ønsker en anden arvefordeling, end den der følger af arveloven, bør I overveje, om I skal oprette et testamente.

Uanset hvad kan det være en god ide at kontakte en advokat for at få vurderet, om det kan være en fordel for jer at oprette et testamente.

Forsørgerpligt

Som ægtepar har I gensidig forsørgerpligt. Muligheden for at få sociale ydelser kan derfor være begrænset, hvis den ene af jer mister sit arbejde eller sine dagpenge. Når I er et par, vurderer kommunen jeres samlede økonomi - også selvom det kun er den ene af jer, der står uden job. 

Læg et budget for festen

Udgifterne til et bryllup kan være mange. Før I begynder at træffe konkrete beslutninger om jeres bryllup, er det en god idé at beslutte hvor mange penge I samlet set ønsker at bruge på jeres bryllup, og hvordan brylluppet skal finansieres. Vil I spare op eller låne penge til at betale for jeres bryllup? 

Med et budget kan I få et overblik over, hvor meget I skal spare op for at få råd til jeres drømmebryllup.

Typiske poster i bryllupsbudgettet
 • Leje af selskabslokale eller leje af telt, borde og stole, service, køkkenhjælpere og serveringspersonale og eventuel opstilling af toiletvogn. 
 • Mad og drikke (reception og selve festen)
 • Bordpynt og blomster
 • Musik (DJ, jukebox eller live band)
 • Tøj og sko til bruden
 • Tøj og sko til gommen 
 • Vielsesringe
 • Brudebuket
 • Frisør og make up til bruden 
 • Fotograf
 • Bryllupskage 
 • Invitationer og takkekort 
 • Dansetimer til brudevals 
 • Bryllupsrejse
Sådan kan du spare på bryllupsbudgettet
 • Overvej nøje, hvem du inviterer - antallet af gæster betyder meget for prisen på brylluppet. 
 • Hvis I er i god tid, kan I måske finde selskabslokaler, som ikke ruinerer bryllupsbudgettet. 
 • Overvej, om I vil servere en 5-retters menu og fri bar hele natten - mad og drikkevarer er en tung post i bryllupsbudgettet. 
 • Få tilbud på mad, blomster, fotograf m.m. fra flere leverandører. På den måde undgår I at bruge for mange penge på noget, som I kunne have fået billigere andre steder.
 • Overvej at ønske jer et økonomisk bidrag til brylluppet eller bryllupsrejsen i stedet for "traditionelle" gaver. 
Sådan får I råd

Før I begynder at træffe konkrete beslutninger om jeres bryllup, er det en god idé at beslutte hvor mange penge I samlet set ønsker at bruge på jeres bryllup, og hvordan brylluppet skal finansieres. Vil I spare op eller låne penge til at betale for jeres bryllup? 

Den billigste løsning er at spare op til brylluppet og betale kontant. Hvis I har brug for at låne penge, kan I optage et Privatlån. 

Når I har besluttet jer for, hvor mange penge I vil bruge på jeres bryllup, er det en god idé at begynde at spare op, også selvom at I har tænkt jer at låne penge til at betale for brylluppet. Jo flere penge I når at få sparet op før brylluppet, jo færre penge skal I låne. Og jo færre penge I låner, jo kortere tid vil det tage jer at betale af på jeres lån.

Husk i øvrigt at være opmærksomme på, at hvis I beslutter at låne penge til at betale for jeres bryllup, kan dette have betydning senere. Ønsker I eksempelvis, kort efter brylluppet, at købe bolig, få børn eller gøre andre store investeringer, kan det være sværere at få råderum i jeres økonomi, da I stadig afbetaler på lånet fra jeres bryllup.

Jeres rådgiver kan hjælpe jer med at se på, hvordan I kan få pengene til at passe – og i øvrigt fortælle mere om, hvad det kan betyde for jeres økonomi, at I nu bliver et ægtepar.

Kontakt os

Vi er tilgængelige døgnet rundt