Ratepension

Ratepension

Vælger du at spare op til pensionsalderen med en ratepension, får du pensionen udbetalt i rater over mindst 10 år og højst 30 år.

Den er dermed et godt supplement til aldersopsparing og livsvarig livrente.

Pension udbetalt i rater

  • Du får udbetalt en ratepension i rater - for eksempel hver måned. Udbetalingen sker i mindst 10 år og højst 30 år.
  • Du bestemmer selv, om du vil indbetale én eller flere gange, såfremt beløbet er inden for loftet på 57.200 kroner (2020).
  • Indbetalingerne er fradragsberettigede.
  • Du skal betale skat, når du går på pension og får pengene udbetalt.
  • Du kan tilkøbe både livforsikringtab af erhvervsevne og andre forsikringer til din ratepension, så du og din familie er økonomisk sikret, hvis du mister din erhvervsevne eller dør.

Vilkår

  • Du kan oprette ratepension både som privat og via arbejdsgiver.
  • Udbetaling af førtidspension, folkepension og efterløn mv. kan blive modregnet, når du får udbetalt en ratepension.
  • Hvis du hæver ratepensionen før din pensionsalder, skal du betale 60 procent i afgift.
  • Beløbsgrænsen på 57.200 kroner er inklusive alle ratepensioner og ophørende livrenter, du betaler til.

 

Ofte stillede spørgsmål

Oprettelse af ratepension

En ratepension kan oprettes privat eller via arbejdsgiver, og der gælder forskellige regler for skattefradrag alt efter hvilken ordning, du vælger.

Fælles for begge ordninger er dog, at du kan oprette en ratepension indtil 20 år efter, du når pensionsudbetalingsalderen. 

Arbejdsgiverordning

Du kan oprette ratepensionen som en aftale med din arbejdsgiver, som sørger for indbetalingen på kontoen - uanset om denne bidrager til ratepensionen, eller om det kun er dig, der indbetaler.

Ved en arbejdsgiverordning sker skattefradraget samtidig med indbetalingen via lønsedlen.

Vi tilbageholder det lovpligtige arbejdsmarkedsbidrag.

Privattegnet ordning

En ratepension kan også oprettes som en privattegnet ordning, hvor du selv foretager indbetalingerne.

Ved en privattegnet ratepensionsordning fratrækkes indbetalingerne på selvangivelsen.

Skattemæssige fordele ved ratepension

Med en opsparing på ratepension får du  nogle skattemæssige fordele, idet indbetalingerne kan trækkes fra i topskatten. Fradragsprocenten er derfor typisk højere end beskatningsprocenten ved udbetalingen.

En ratepension er især gunstig for dig, der har en årlig indkomst på mere end ca. 575.000 kr, da du kan fratrække indbetalingerne til ratepension i topskatten.
Udbetaling af ratepension

Skal jeg betale skat, når jeg får udbetalt min ratepension?

Svaret er ja, for udbetalinger fra en ratepension beskattes som personlig indkomst. 

Udbetalingen kan påbegyndes på flere tidspunkter.

Ved pensionering

Hvis din ratepension er oprettet før 1.maj 2007, kan udbetalingen ske ved dit 60. år.

Er ratepensionen oprettet efter 1. maj 2007, kan pensionen derimod udbetales, 5 år før din "pensionsudbetalingsalder" (som udgangspunkt 5 år før folkepensionsalderen).

Ordninger oprettet efter 1. januar 2018 kan udbetales 3 år før pensionsudbetalingen. 

Dog findes der forskellige overgangsregler.

Spørg din rådgiver i banken, hvis du vil vide mere. 

Ved invaliditet
Hvis du mister arbejdsevnen og tilkendes førtidspension, kan udbetaling af din ratepension begyndes, inden du når pensionsalderen.
Ved dødsfald

I det tilfælde at du dør, inden du når pensionsalderen, udbetales hele pensionsordningen uden om boet efter fradrag af 40 % statsafgift til den begunstigede – din ægtefælle eller dine livsarvinger.

Hvis du ønsker det, kan ratepensionen dog også udbetales til boet.

Din ægtefælle kan også vælge, at beløbet i stedet skal udbetales i skattepligtige rater.

Samme mulighed gælder, hvis ratepensionen skal udbetales til børn under 24 år.

Udbetaling før pensionsalderen
Hvis du ønsker at få deludbetalt eller ophævet din ratepension før du går på pension, skal du betale en afgift til staten på 60% af det udbetalte beløb. 

Kontakt os

Vi er tilgængelige døgnet rundt