Forsikringer af liv og helbred

Forsikringer af liv og helbred

Hvor står du henne i dit liv? 

Lige netop det spørgsmål begynder al vores pensionsrådgivning med. 

Vi kan hjælpe dig trygt igennem hele vejen, uanset hvilken livsfase du befinder dig i. 

Når du er ung og har børn, er det eksempelvis vigtigt, at børnene og din samlever/ægtefælle er sikret, hvis du dør eller bliver invalid. Det behov bliver gradvis mindre i takt med, at børn flytter hjemmefra, og pensionsopsparingen vokser. 

Vi anbefaler, at du kontakter din rådgiver i Jutlander Bank og booker et pensionsmøde. Så kan vi se på dine aftaler og rådgive dig bedst muligt ud fra dine værdier, prioriteringer og fremtidsdrømme. 

På mødet gennemgår vi dine pensionsordninger og dine forsikringer for at sikre en holdbar økonomisk ramme for dig og din familie. 

Din pensionsopsparing gennem livets faser

Når du studerer eller er nyuddannet

Nu er det en god ide at komme i gang. Det er aldrig for tidligt at forholde sig til forsikringsvalg og pensionsopsparing. Begge dele er nemlig med til at skabe tryghed og økonomisk sikkerhed for dig - nu og fremadrettet. 

Hvorfor skal du gå i gang med pensionsopsparingen?
  • Vi lever længere, og derfor skal din pension også holde længere. 
  • Bare fem år kan gøre en stor forskel; med en månedlig indbetalig på 1.000 kroner, har du 60.000 kroner mellem hænderne, når du går på pension. 
  • Ved at investere din pensionsopsparing eller dele af den har du det bedre grundlag for at få mere ud af din opsparing, hvilket giver dig flere penge på kistebunden, når du går på pension. 
Kan pensionsopsparingen blive ædt op af gebyrer? 

Ja. Hvis du har haft mange forskellige pensionsselskaber gennem forskellige fritidsjobs eller korte ansættelser, kan de blive ædt op af administrationsomkostninger. 

Det kan derfor ofte betale sig at samle dine pensionsopsparinger. 

Bliv forsikret 

Sørg for, at du har de forsikringer, du har behov for, hvis du pludselig bliver alvorligt syg, så du ikke kan arbejde, eller hvis du dør. 

En livsforsikring er fx vigtig, hvis du bor sammen med en kæreste eller hvis du har et barn, som er afhængig af dig og dine indtægter. 

Det er også en god ide at tegne dine forsikringer, mens du er ung, sund og rask, så du undgår problemer med at tegne en ny forsikring, når uheldet er ude. 

Når du får dit første job eller skifter job

I de fleste tilfælde stammer den største del af din pensionsopsparing fra en arbejdsgiverordning.

Det vil sige, at din arbejdsgiver indbetaler en procentdel af din løn til din pension.

Når du har skiftet arbejdsgiver, er det klogt at tjekke, om du nu sparer tilstrækkeligt op.

Samtidig bør du få beregnet, om du har den rette balance mellem opsparing til din alderdom og forskring af dit liv og din erhvervsevne.

Når du flytter sammen med din partner eller køber bolig for første gang

Det er vigtigt at have styr på pensionsopsparingen og forsikringerne for at skabe tryghed og økonomisk sikkerhed for dig og din partner, når lønnen ikke automatisk kommer ind på kontoen. 

Har I fx råd til at blive boende, hvis I mister den ene indtægt, fordi du eller din partner mister jeres arbejde, bliver alvorligt syg eller kommer ud for en ulykke? 

Med de rigtige forsikringer kan du og din partner rent økonomisk leve uforandret, hvis uheldet er ude. 

Når I bliver gift

Pensionsrådgivning bør være en del af bryllupsforberedelserne.

Når I gifter jer, har I forpligtet jer over for hinanden.

Det gælder både, hvis I lever lykkeligt til jeres arbejdslivs ende, eller hvis en af jer mister erhvervsevnen undervejs.

Derfor skal I træffe et valg:

Skal alle jeres pensionsindbetalinger gå til opsparing, eller skal noget sættes af til at forsikre jeres erhvervsevne?

Vi anbefaler det sidste, og vi hjælper dig med at sikre din ægtefælle bedst muligt.

Når du har en børnefamilie
Sørg for, at du har de forsikringer, du har behov for, hvis du pludselig bliver alvorligt syg eller kommer ud for en ulykke. 

Det er vigtigt at have styr på pensionsopsparingen og forsikringerne for at skabe tryghed og økonomisk sikkerhed for dig og din partner, når lønnen ikke automatisk kommer ind på kontoen. 

Har I fx råd til at blive boende, hvis I mister den ene indtægt, fordi du eller din partner mister jeres arbejde, bliver alvorligt syg eller kommer ud for en ulykke? 

En livsforsikring er fx vigtig, hvis du bor sammen med en kæreste eller hvis du har et barn, som er afhængig af dig og dine indtægter. 

Med børnerenten kan du  give dit barn en økonomisk tryg opvækst - også selvom du dør. Det er en økonomisk tryghed, som giver dit barn en årlig udbetaling, hvis du dør, og som kan hjælpe den efterladte forælder med at forsørge barnet.

Når børnene flytter hjemmefra

Du bør se nærmere på de forsikringsaftaler, der er knyttet til din pensionsordning, når børnene er flyttet hjemmefra.

Faktisk kan der være mange penge at spare.

Du kan fx nu overveje at nedsætte nogle af de forsikringer, der skulle sikre familiens økonomiske tryghed gennem børnenes opvækst.

Samtidig kan du overveje, om de sparede forsikringspræmier skal bruges til at øge indbetalingerne på din pensionsopsparing endnu mere eller til at tegne en supplerende pensionsopsparing.

Mere luft i økonomien

Når børnene flytter hjemmefra, vil du højst sandsynligt opleve, at du får mere luft i økonomien.

Selvom de fleste sagtens kan bruge flere penge på hverdagsluksus og uforglemmelige oplevelser, så er tidspunktet, hvor børnene er flyttet hjemmefra, en oplagt mulighed for at se nærmere på din pension:

Hvad skal der ske med de penge I sparer op? Er der plads til en ekstra pensionsopsparing, fx en aldersopsparing?

Inden du beslutter dig for at sætte flere kræfter ind på din pensionsopsparing, anbefaler vi dog, at du tager en snak med din rådgiver, så du er sikker på, at du på baggrund af dine nuværende opsparingsindbetalinger kan bevare din nuværende levestandard, når du går på pension.

Når du er alene - eller lige blevet skilt

Med en fælles økonomi, anbefaler vi en fælles plan for pensionsopsparing og pensionsforsikringer.

Hvis I står over for en skilsmisse, er forudsætningerne for planen bristede.

Hvad skal der ske med jeres pension ved skilsmisse?

Ved skilsmissen skal I dele aktiver og passiver. Hvad gør I helt konkret med jeres pensionsopsparinger?

Reglerne om deling af pension ved skilsmisse siger, at ægtefæller beholder hver sine ’rimelige’ pensionsordninger.

Det vil sige, at de ikke skal deles.

Hvis en pensionsordning derimod ikke vurderes til at være rimelig, skal den deles med din tidligere ægtefælle.

Vi anbefaler altid, at du søger professionel hjælp til at få vurderet din pension ved skilsmisse.

Har du nu de rigtige forsikringer?

Som single har du som oftest andre behov end par – særligt i forhold til dine forsikringer.

Derfor er det vigtigt løbende at tjekke, om dine forsikringer passer til din livssituation.

Betaler du til forsikringer, som er relevante for dig? Er der nogen, du kan undvære? Og er du godt nok dækket, hvis uheldet er ude?

Der kan også være forskel på dine behov, alt afhængig af, om du har børn eller ej.

Har du ikke børn, er det fx vigtigt at fokusere på at få en god forsikringsdækning, hvis du bliver alvorligt syg eller invalid.

Og har du børn, er det derimod særligt vigtigt, at du udover en forsikring mod uarbejdsdygtighed også har en livsforsikring, så længe dine børn er afhængige af dig, så der fortsat er penge til at forsørge børnene, hvis du skulle dø tidligt.

Tilfalder pensionsforsikringen de rigtige, hvis det værste skulle ske?

I de fleste tilfælde vil du have begunstiget din ægtefælle. Efter skilsmissen er din partner blevet en ex.

Hvem skal så begunstiges, hvis du skulle ske at falde død om i morgen?

Pointen er, at du har brug for professionel rådgivning om deling af pension ved skilsmisse.

Hvad med pensionen? 

Selvom der kan være nok at holde styr på i forhold til dine forsikringer, må du ikke glemme din pension – også selvom der måske er lang tid til, at du skal nyde dit otium.

Ved du fx, om du sætter penge nok ind til at kunne bevare din nuværende levestandard, når du går på pension?

Udnytter du alle dine opsparingsmuligheder? Og hvem har du indsat som begunstiget i tilfælde af dødsfald?

Når du er tæt på pensionsalderen

Hvordan ser din økonomi ud i din seniortilværelse? Udnytter du alle dine opsparingsmuligheder? Og hvordan skal din pension udbetales?

Det er vigtigt, at du får mest ud af dine penge den dag, du forlader arbejdsmarkedet.

Forskellen mellem den rigtige og den forkerte beslutning kan være tusindvis af kroner om året.

Hvor meget må du tjene ved siden af din folkepension? 

Går du med overvejelser om at udskyde din pension, og forlænge din tid på arbejdsmarkedet efter, du er fyldt 65 år? 

Har du styr på, hvor meget du må tjene, uden at det går ud over din folkepension?

Alle danske statsborgere har ret til folkepension.

Den består for de fleste af et grundbeløb og et pensionstillæg.

Inden du beslutter dig for at udskyde din pensionisttilværelse lidt endnu, er det derfor en god idé at se nærmere på, om det kan betale sig at blive på arbejdsmarkedet rent økonomisk. 

Hvad med forsikringerne?

Når du nærmer dig pensionsalderen, er behovet for forsikringer begrænset.

Det betyder, at du i højere grad koncentrere dig om pensionsopsparingen end forsikringerne.

Når dette er sagt, er det dog stadig vigtigt at du giver dine forsikringer et servicetjek en gang i mellem.

Det er vigtigt at være godt dækket ind

Vi formidler forskellige forsikringer via Nærpension, som du kan blive klogere på her. 

Forsikringer

Livsforsikring

Hvordan får din familie fortsat råd til hverdagen, hvis du dør?

Du kan tage hånd om familiens økonomi, før det er for sent, og uden at det koster dig dyrt.

Med en Livsforsikring giver du dine nærmeste en udbetaling, hvis du dør.

Produktet kort fortalt

Hvis du dør, får dine nærmeste en udbetaling.

Du har mulighed for at indgå aftale om, at forsikringen skal ligge til sikkerhed for et lån eller en kredit, således at udbetalinger fra forsikringen først anvende til at indfri restgælden i pengeinstituttet. Evt. overskydende beløb udbetales til dine efterladte.

Hele beløbet bliver udbetalt på én gang.

Forsikringen gælder, indtil du er fyldt 67 år.

Sådan gør du

Du besvarer blot nogle spørgsmål om dit helbred. Resten klarer vi.

Du kan købe forsikringen, hvis du er under 60 år og kunde i Jutlander Bank.

Tab af erhvervsevne

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde.

Udbetalingen fra forsikringen kan du betragte som din nye “lønseddel”, hvis du - i en længere periode eller permanent - er ude af stand til at arbejde.

Forsikringen er på den måde et rigtig godt supplement til den offentlige tryghed.

Produktet kort fortalt

Du får fuld udbetaling hver måned, hvis du i mere end 3 måneder har mistet mere end 2/3 af din erhvervsevne, og du på denne baggrund oplever et indtægtstab.

Du får halv udbetaling hver måned, hvis du i mere end 3 måneder har mistet mindst halvdelen, men ikke 2/3 af din erhvervsevne, og du på denne baggrund oplever et indtægtstab.

Udbetalingen fortsætter, så længe din erhvervsevne er nedsat til under de nævnte grænser, og du på denne baggrund oplever et indtægtstab, eller indtil forsikringen udløber.

Du kan ikke blive overkompenseret, så udbetalingen nedsættes, såfremt forsikringen, sammenlagt med din indtægt og eventuelle offentlige ydelser, overstiger den indtægt du havde, før du blev syg. 

Forsikringen gælder, indtil du er fyldt 67 år.

Sådan gør du

Du besvarer blot spørgsmål om dit helbred. Resten klarer vi.

Du kan købe forsikringen, hvis du er under 51 år og kunde i Jutlander Bank.

Børnerente

Giv dit barn en økonomisk tryg opvækst - også selvom du dør. 

Dit barn har brug for dig – også økonomisk.

Børnerenten er en økonomisk tryghed, som giver dit barn en årlig udbetaling, hvis du dør, og som kan hjælpe den efterladte forælder med at forsørge barnet.

Produktet kort fortalt

Hvis du dør, inden du bliver 60 år, får dit barn en årlig udbetaling, indtil det fylder 21 år.

Den anden forælder kan vælge at bruge pengene på at forsørge barnet.

Hvis dit barn ikke har andre indtægter, vil udbetalingen være skattefri.

Du får skattefradrag for forsikringens pris.

Sådan gør du

Du besvarer blot nogle spørgsmål om dit helbred. Resten klarer vi.

Du kan købe forsikringen, hvis du er under 60 år og kunde i Jutlander Bank.

Kritisk sygdom

Få en udbetaling, hvis du får stillet en alvorlig diagnose. 

Det er en god idé, at du har valgt økonomisk tryghed - både hvis du dør, og hvis du bliver kritisk syg.

Forsikringen Visse Kritiske Sygdomme giver dig en udbetaling, som du kan bruge til at gøre en hård tid lidt nemmere.

Produktet kort fortalt

Du får en udbetaling, hvis du bliver ramt af en kritisk sygdom.

Forsikringen gælder for eksempel, hvis du får kræft, en blodprop i hjertet, nyresvigt eller Alzheimers sygdom.

Speciallæge, genoptræning, mere tid i hverdagen eller ferie med familien – du bestemmer, hvordan du bruger pengene.

Forsikringen gælder, indtil du er fyldt 67 år.

Sådan gør du

Du besvarer blot nogle spørgsmål om dit helbred. Resten klarer vi.

Du kan købe forsikringen, hvis du er under 60 år og kunde i Jutlander Bank. 

Sundhedssikring

Få adgang til den bedste behandling, hvis du bliver syg. 

Med en Sundhedssikring får du udover den økonomiske hjælp også hurtig adgang til god behandling og dermed færre dage med smerter, uvished og ubehag.

Produktet kort fortalt

Du oplever kortere ventetid og hurtigere behandling, når du er syg.

Du vælger den behandler du foretrækker.

Du får betalt dine udgifter til for eksempel undersøgelser, operationer og akut hjælp. Det kan også være behandlinger du har brug for hos en kiropraktor, fysioterapeut, psykolog eller hos en zoneterapeut.

Du får dækket dine udgifter til private hospitaler og klinikker i Europa og til offentlige hospitaler i Danmark, hvis det offentlige ikke betaler hele behandlingen.

Forsikringen er et godt supplement til det offentlige sundhedssystem.

Forsikringen gælder, indtil du er fyldt 65 år.

Sådan gør du

Du behøver ikke svare på spørgsmål om dit helbred. Du skal blot udfylde en anmodning – resten klarer vi i. 

Du kan købe forsikringen, hvis du er mellem 18 og 65 år og kunde i Jutlander Bank. 

Sørg for at samle dine pensionsopsparinger ét sted

Det kan langt bedre betale sig at samle dine pensionsopsparinger ét sted. 

  • Det skaber et bedre overblik, og du kan bedre vurdere dine behov. 
  • Du undgå pensionsopsparinger, der bliver ædt op af administrationsomkostninger. 
  • Det gør processen nemmere, når du skal have din pension udbetalt. 

På PensionsInfo kan du se detaljer om de enkelte ordninger, fx om indbetaling, udbetalingstidspunkter, begunstigelse og meget andet.

Kontakt os

Vi er tilgængelige døgnet rundt