Kom godt i gang med investering

Kom godt i gang

Det behøver ikke være svært at investere

Hele investeringsmarkedet kan virke skræmmende, hvis man ikke ved noget om værdipapirer, og mange kan tro, at det kræver en enorm viden, og at man skal være ekspert for at komme i gang. 

Det behøver ikke være svært at investere. Der findes mange forskellige måder, du kan investere på - blandt andet de såkaldte pasningsløsninger, hvor investeringseksperter står for løbende at investere dine penge. 

Ofte stillede spørgsmål til investering

Hvor meget skal jeg vide om investering, før jeg går i gang?

Du behøver ikke at vide noget som helst om investering. 

Der findes forskellige typer investeringsløsninger, hvor eksperter eller digitale værktøjer hjælper med at anbefale og udvælge den investering, som passer til dig og din økonomi.

Du kan komme i gang på under 10 minutter. 

Hvor meget tid skal jeg bruge på mine investeringer?

Det kommer an på dig. 

Hvis du overlader dine investeringer til vores eksperter, kan du læne dig tilbage, mens de sørger for, at dine penge arbejder for dig.

Hvis du derimod selv vil følge udviklingen på aktiemarkedet på daglig basis, bliver det tidskrævende. 

Hvor risikabelt er det?

Før du kan gå i gang med at investere, skal du mødes med din rådgiver, som laver en risikoanalyse. 

Der er altid forbundet en højere risiko ved investering, end hvis du lader pengene stå på en bankkonto.

Men som markedet ser ud i øjeblikket, kan de lave renter ikke følge med inflationen, og det påvirker din formues værdi. 

Derfor bør du overveje at investere. 

Der er mange misforståelser om, hvor risikabelt det er at investere.

Sandheden er, at du selv vælger, om du vil investere med høj eller lav risiko.

Vi hjælper dig med at finde ud af, hvilket niveau af risiko der passer til dig.

Hvornår skal jeg købe og sælge?

Du bestemmer helt selv, hvornår du vil sælge dine aktier og obligationer eller købe nye.

Du kan til enhver tid øge din investering ved at sætte købe flere papirer,  eller trække penge ud ved at sælge en andel af din investering til markedsværdien.

I så fald har du typisk pengene på din konto inden for 2-5 hverdage.

Få rådgivning i investering

Skriv til din rådgiver for at booke et investeringsmøde, hvor vi finder ud af, hvordan vi bedst muligt optimerer dine investeringer.    

Find rådgiver

Hvad kræver det at investere?

Overvejelser før du investerer

Du skal tage stilling til, hvad din tidshorisont er, hvor meget du ønsker at investere og hvor høj- eller lav risiko, du ønsker.

Derefter hjælper din rådgiver dig med at finde de værdipapirer eller investeringsfonde, der passer til den investeringsprofil, du har valgt.

Hvem skal holde øje med dine investeringer?

Ønsker du at være involveret i alle aspekter af dine investeringer og selv styre alle transaktioner i din portefølje,skal du typisk bruge en betragtelig mængde tid på at sætte dig ind i, hvordan investeringer fungerer samt bruge tid på at nærstudere investeringsmuligheder for potentiale og risici, før du kaster dig ud i dine første investeringer. Men mindre kan altså også gøre det.

Uanset, om du vælger en pasningsløsning som investeringsforeninger og -fonde, eller styrer dine aktier og obligationer på egen hånd, kan det være en fordel af investere din formue. Den rente, du kan få af din opsparing, hvis dine penge blot står på en konto, kan nemlig næppe holde trit med inflationen.

Vi investerer efter dit temperament 

Værdipapirer behøver ikke være højrisikable eventyr-aktier. Det kan lige så godt være de mere stabile statsobligationer. Og alt midtimellem.

Enhver investeringsrådgivning starter med, at vi afdækker din 'profil'.

To hovedhjørnesten i profilen er din risikovilje og din horisont. Du skal kunne sove godt om natten, så du ikke hele tiden spekulerer på, om pengene går tabt. Det skal din risikovilje afstemmes efter. Samtidig spørger vi ind til din tidshorisont - nemlig, hvornår du skal bruge pengene, og dermed skal have investeringen fri igen. 

Sammen med dig vil vi sikre dig en bedre forrentning med værdipapirer.

Finanscenter

I bankens Fiananscenter sidder en gruppe af investeringsspecialister, som minut for minut holder øje med markederne, analyserer og skriver anbefalinger om køb og salg.

Hvis du handler for meget store beløb og ofte lægger dine investeringer om, kan du få del i eksperternes analyse med en direkte kontakt til Finanscenteret. 

Vil du vide mere? Så kontakt os.

Investeringsordbog

Værdipapirer

Værdipapir er et dokument, der beviser, at du ejer en andel af noget.

Ordet værdipapir bliver ofte brugt som en fællesbetegnelse for forskellige typer investeringer.

Det kan bl.a. være aktier, obligationer, alternativer og investeringsbeviser.

Før i tiden var der tale om et fysisk dokument. I dag er de oftest digitale.

Aktie

En aktie er et værdipapir på en ejerandel af et selskab.

Når du køber en aktie, køber du med andre ord en lille del af selskabet.

Du kan kun frit købe aktier i virksomheder, der er noteret på en børs.

Prisen på en aktie kan svinge meget i takt med udbud og efterspørgsel, der blandt andet er styret af udviklingen i selskabet.

Du kan tjene penge på aktier, når kursen stiger eller ved udbyttebetaling. 

Obligation

En obligation er et værdipapir på et lån, der typisk udstedes af en stat, et realkreditinstitut eller en virksomhed.

Udstederen forpligter sig til at betale en fastlagt rente til obligationsejeren én eller flere gange om året.

Kursen på obligationer kan også stige og falde, men betragtes generelt som en mindre risikabel måde at investere på end ved køb af aktier. 

Alternativer

Ordet alternativer er en fællesbetegnelse for alle de typer af investeringer, der handles ud over aktier og obligationer.

Det kan fx være investeringer i guld, ejendomme, infrastruktur, skov, landbrug eller aktier i unoterede selskaber.

Alternativer kan indgå i din portefølje på linje med aktier og obligationer.

Portefølje

Portefølje dækker typisk over dine samlede investeringer.

Det vil sige dine aktier, obligationer eller alternativer, der tilsammen udgør din portefølje af investeringer.

Men det bliver også brugt om samlingen af investeringer i en fond, hvor en såkaldt porteføljeforvalter står for at udvælge og passe investeringerne. 

Fond

Man bruger en investeringsfond, hvis man ikke selv vil udvælge og sammensætte sine værdipapirer.

I stedet kan du gå sammen med andre investorer og investere i en fond.

Her betaler I tilsammen et team af eksperter for at passe investeringerne i fonden.

Der findes også passivt forvaltede fonde, hvor investeringerne ikke bliver håndplukket af en forvalter, men følger et indeks.

Investeringsforening

En investeringsforening er et fællesskab af investorer, der er gået sammen om at investere i forskellige fonde, som dem beskrevet overfor.

Foreningen er ledet af en bestyrelse, der vælges af investorerne på en generalforsamling.

Bestyrelsen ansætter en daglig ledelse, som tager sig af foreningens drift og arbejdet med de forskellige fonde i foreningen. 

Investeringsprofil

Der findes forskellige investeringsprofiler, som afspejler forskellige typer af investorer.

Nogle investorer er klar til at løbe en stor risiko for at få et højt afkast. Andre sover dårligt om natten ved udsigten til at kunne tabe noget formuen fra den ene dag til den anden.

Derfor skal en investeringsrådgiver altid starte med at lave en investeringsprofil på dig, hvor alle de vigtige spørgsmål om risikovillighed, tidshorisont og forventninger bliver afstemt. 

Kontakt os

Vi er tilgængelige døgnet rundt