Ved dødsfald

Få styr på det praktiske

Undgå økonomiske hovedpine ved dødsfald

Det sidste man har brug for, når man mister sine kære, er problemer med at betale sine regninger og mad.

Men hvis man ikke ved, hvordan økonomien omkring et dødsfald er skruet sammen, kan man hurtigt komme i problemer.

Når dødsfaldet meldes til kirkekontoret, vil alle afdødes bankkonti automatisk fryses fast, og alle betalinger vil blive standset.

Hvis afdøde var en del af en fællesøkonomi, kan det gå hen og blive et stort problem for den efterladte ægtefælle eller kæreste.

Det er derfor en god ide at sørge for, at pengene til afbetaling af lånet ikke fryser fast.

Her kan du få et overblik over de økonomiske forhold og råd om, hvordan du skal forholde dig til alt det praktiske, når en af dine nærmeste dør.

Hvad skal der ske?

Vi fryser alle den afdødes bankforretninger
Bankkontoen fastfryser automatisk

Vi får automatisk besked fra CPR-registeret om dødsfald for de kunder, der er bosiddende i Danmark, og sætter en spærring på, så der ikke kan hæves på afdødes og eventuelle fælles indlånskonti.
Man kan stadig sætte penge ind på konti.  

Hvis du som pårørende har haft en fælleskonto med afdøde, skal du straks kontakte din rådgiver, så vi kan sikre boets midler og flytte dine fremtidige indbetalinger af fx løn, pension og lignende til din egen indlånskonto.

Betalingskort bliver spærret – også dem til fælleskonti som efterladte har

Alle kort tilhørende den afdøde bliver spærret.
Kort til fælleskonti bliver også spærret – også dem, der tilhører andre personer end afdøde.

Ingen kan hæve på kassekreditten efter dødsfald

Konto med trækningsret (kassekredit) spærres, så der ikke kan hæves fra kontoen.
Indbetalinger kan fortsat ske til konti.

Værdipapirdepoter bliver spærret og ordrer annulleret

Vi spærrer depoter, så der ikke kan laves dispositioner i form af salg af værdipapirer. De tilhørende afkastkonti spærres for hævning af indestående, men der kan fortsat indbetales afkast fra værdipapirerne. Kommende ordrer i værdipapirdepoter vil ikke blive gennemført.

Aftalen med Betalingsservice bliver slettet

Vi sletter tilslutnings- og betalingsaftalen.
Det betyder, at betalingsmodtageren i stedet sender et indbetalingskort til afdøde.
Hvis de efterladte vil indtræde i betalingsaftalen (fx ved betaling af husleje), skal betalingsmodtageren orienteres om ændringen.
Den efterladte, som forsætter aftalen, skal sørge for at lave en ny betalingsaftale med betaling fra egen konto.

Fuldmagter falder bort

Hvis afdøde har givet andre fuldmagter til sine konti, falder de bort i forbindelse med dødsfaldet.  

Vi lukker adgang til  Netbank og  Mobilbank

•  Adgang til Netbank og Mobilbank lukkes.
•  Du har ikke adgang til netbanken, selvom du havde fuldmagt inden dødsfaldet.
•  Du beholder forespørgselsadgang (kigge-adgang) på fælles konti.
•  Kommende ordrer i netbanken vil ikke blive gennemført på hverken afdødes eller fælles konti.

Åbning af bankboks kræver skifteretsattest

Ingen må åbne boksen, før skifteretsattesten foreligger.
Boksen kan kun i særlige tilfælde åbnes, hvis der fx ligger et testamente i boksen. I det tilfælde vil åbningen ske efter særlige retningslinjer.
Kontakt din rådgiver, som vil hjælpe dig.

Har I kun fælleskonto?

Kontakt straks din rådgiver, hvis du som ægtefælle eller samlever ikke har haft din egen konto, men kun har haft fælleskonto med afdøde.
Det er vigtigt, at du selv får oprettet din egen konto, så din egen indtægt i form af løn, pension eller lignende ikke fortsætter med at gå ind på den spærrede konto.
Den nye konto kan fremover være din NemKonto med betalingskort, betalingsaftaler mv. tilknyttet.
Har du ikke allerede adgang til Netbank, vil du have mulighed for at få dette på plads samtidig.

Boskiftet skal godkendes og udleveres af skifteretten

Ved dødsfald efterlader afdøde sig typisk en række værdier såsom hus, bil, indbo eller andet, som skal igennem et boskifte, hvor værdigenstandene skal opgøres og fordeles blandt arvingerne.
Boskiftet skal godkendes og udleveres af skifteretten, der sikrer, at de rette arvinger får den rette arv, og at eventuelle kreditorer får deres.

Sådan fungerer skifteretten
 1. Bedemanden giver besked om dødsfaldet til kordegnen, som underretter skifteretten og folkeregistreret.
 2. Skifteretten henvender sig til afdødes nærmeste og derefter til boets kontaktperson på dødsanmeldelsen.
 3. Skifteretten modtager en opgørelse (proformaopgørelse) fra banken over afdødes ind- og udlån, trækningsrettigheder og værdipapirer i banken.

  Indtil skifteretten har taget stilling til, hvordan boet skal behandles, skal de pårørende sørge for, at afdødes værdier bliver opbevaret betryggende.
  Inden da må familien ikke begynde at dele eller sælge afdødes ting eller betale regninger med afdødes midler.
 4. Når skifteretten har taget stilling til boets behandling, udsteder skifteretten en skifteretsattest som bevis for, at den eller de, der overtager boet, har ret til at råde over afdødes formue.

Din opgave, når du modtager skifteretsattesten

Når arvingerne modtager en skifteretsattest med oplysninger om, hvem der er berettigede til at optræde på boets vegne, skal du give banken følgende:

 • Kopi af skifteretsattest
 • Kopi af eventuelle skiftefuldmagter (en fuldmagt, som du som arving kan give til en anden, som kan varetage dine interesser)
 • Kopi af gyldigt billedlegitimation (pas eller kørekort) på samtlige boets arvinger

Du kan sende dokumenterne til os via e-Boks, eller du kan gå ned i din nærmeste afdeling og aflevere dem.

Herefter har arvinger eller fuldmagtshaver mulighed for at disponere over afdødes engagement, altså konti, depoter, bankboks med videre.

Vi får ikke automatisk oplysninger fra skifteretten. Derfor er det vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter din egen eller afdødes rådgiver, når du har en skifteretsattest.

Vi hjælper og rådgiver gerne omkring de muligheder, du har, og hvordan vi på den bedste måde får afviklet afdødes engagement.

Kontakt os

Vi er tilgængelige døgnet rundt