Barn på vej

Barn på vej 

Graviditetstesten viser to streger

Tillykke, der er et barn (eller flere) på vej!

Her kan du læse, hvad du skal være økonomisk opmærksom på som forælder. 

Opmærksomhedspunkter

Barselsorlov

Der er en lang række fleksible muligheder for at holde barselsorlov – særligt, hvis du gerne vil opdele og gemme en del af orloven til, når barnet er blevet lidt ældre, eller hvis du ønsker at starte med at arbejde på deltid og dermed forlænge orloven.

Fleksibiliteten forudsætter i de fleste tilfælde, at du har indgået en aftale med arbejdsgiveren.

Alle nybagte forældre har sammenlagt ret til i alt 52 ugers barsels- og forældreorlov, hvoraf de første 20 uger er forudbestemt, og de sidste 32 uger frit kan fordeles mellem jer:

Alle gravide har ret til fire ugers orlov før fødslen, og derefter 14 ugers barselsorlov, mens fædre har ret til to ugers fædreorlov, som skal holdes senest 14 uger efter fødslen.

Det giver til sammen 20 uger. I kan selv fordele de resterende 32 ugers forældreorlov imellem jer.

Du kan læse mere om barselsorlovsreglerne på borger.dk.

Barselsøkonomi

Du skal være opmærksom på skellet mellem barselsorlov og barselsøkonomi.

Det er ikke givet, at du har ret til løn under alle ugerne, og du kan måske være nødsaget til at søge barselsdagpenge i perioden.

Hvis du er selvstændig eller på overførselsindkomst, får du barselsdagpenge i hele perioden.

Hvis der er stor forskel på, hvor meget I tjener, kan det få en stor betydning for jeres økonomi, hvordan I deler forældreorloven.

Det er derfor en god idé at planlægge jeres barselsøkonomi og få lagt et budget, der passer til jeres livsstil.

I kan lægge et budget i NetBank, som giver jer et overblik over jeres indkomst og udgifter. 

Hold jer til budgettet, så I kan koncentrere jer om det nye familiemedlem i stedet for at bekymre jer om økonomien.

Forældre på SU

Hvis du bliver forælder, mens du stadig er under uddannelse, kan du søge særlige tillæg ved siden af din SU.

Du kan som udgangspunkt få 12 måneders ekstra SU som mor, og som far kan du få 6 måneders ekstra SU. Dertil kan du få forsørgertillæg, som afhænger af, om du er enlig, eller om I begge er på SU.

Desuden stiger dit fribeløb automatisk, hvis du bliver forælder under din uddannelse. Det vil sige, at du må tjene mere ved siden af din SU, uden at din SU bliver reduceret.

Du kan læse mere om at være på barsel under uddannelse på SU.dk.

Man siger, at et barn koster en million kroner

Når du får et barn, kan du få børne- og ungeydelse. Det er et beløb, som afhænger af barnets alder og familiens indtægt. Beløbet er skattefrit og bliver indsat fire gange årligt på moderens NemKonto . Udover denne indtægt er det mest af alt udgifter, som er forbundet med at have børn.

Du vil helt sikkert få brug for nyt udstyr i takt med barnets udvikling. Vuggen skal med tiden udskiftes til en seng, barnevognen skal skiftes til en klapvogn, og tøjet bliver for småt. Og så er det ikke gratis at holde barnedåb eller en navnefest, hvilket du derfor med fordel kan spare op til.

Dertil skal du betale for at have dit barn i vuggestue eller i dagpleje (medmindre du er på SU eller overførselsindkomst, for så får du en friplads til dit barn). Prisen er forskellig fra kommune til kommune og afhænger af, om du er berettiget til søskenderabat.

Du kan derfor med fordel planlægge familiens budget en gang årligt, så udgifter og indtægter er opdateret.

Forsikringer

Det er en god idé at have en forsikring, så du kan føle dig økonomisk tryg.

En livsforsikring og forsikring mod tabt arbejdsevne er med til at sikre din familie økonomisk, hvis uheldet er ude, og er derfor afgørende vigtig – ligesom det er vigtigt, at I forsikrer jeres barn.
 
Apropos forsikring af jeres barn, så er det ikke nok med jeres egen opsparing som forældre, selvom barnet stadig er spæd; I skal også tænke på jeres barns fremtid.

En børneopsparing kan være en stor hjælp, når jeres barn en gang skal flytte hjemmefra - og jo før, du går i gang med at spare op, des flere penge kan du nå at samle sammen til, når barnet bliver voksen og skal lære at stå på egne ben.

Du kan læse mere om vores Børneopsparing her. 

Kontakt din rådgiver, hvis du har brug for hjælp til at oprette en børneopsparing eller livsforsikring.

Kontakt os

Vi er tilgængelige døgnet rundt