Telefon

Kredit

Markedsvej 5-7
9600Aars

Telefon: 9657 7905

Medarbejdere

Allan Holbæk Thomsen

Allan Holbæk Thomsen

Kredit- og vicedirektør

Søren Volke

Søren Volke 

Kreditchef

Janni Visted

Janni Visted Hansen

Chefjurist

Kristian J. Mortensen

Kristian J. Mortensen 

Kreditstyringschef

Gitte Boelskifte Due

Gitte Boelskifte Due

Jurist

Gitte Mark Jensen

Gitte Mark Jensen

Inkassorådgiver

Jane Jørgensen

Jane Jørgensen 

Kreditrådgiver

Jane Kjær Jensen

Jane Kjær Jensen

Kreditrådgiver

Jens Hvidberg

Jens Hvidberg

Kreditcontroller

Jesper Nørgaard Hansen

Jesper Nørgaard Hansen

Tinglysningskonsulent

Jesper Nørgaard Hansen

Kim Brix Lundtoft

Kreditcontroller

9657 5137

Lone Havbro Lynnerup

Lone Havbro Lynnerup

Kundemedarbejder

9657 5170

Norbert Maciag

Norbert Maciag 

Kreditrådgiver

9657 5067

Sine Winther Skriver

Sine Winther Skriver

Analytiker/Controller

9657 5103

Solveig Thomasen

Solveig Thomassen

Inkassorådgiver

9657 5110

Tina Nissen

Tina Nissen

Analytiker/Controller

Tove Østergaard

Tove Østergaard 

Inkassorådgiver

9657 5107