Samfundsansvar

Samfundsansvar

Vi tager hensyn til kunder, lokalsamfund, medarbejdere og miljø

Vi driver vores pengeinstitut med udgangspunkt i kundernes behov og på et ansvarligt grundlag. Det betyder, at vi dels fokuserer på økonomiske hensyn og dels tager hensyn til kunder, lokalsamfund, medarbejdere og miljø. 

Jutlander Bank har ikke formuleret en konsekvent politik for samfundsansvar. Ansvarlighed over for medarbejdere, kunder, miljø og de lokalsamfund, som vi er en del af, er derimod en integreret del af Jutlander Banks forretning og en del, som vi har arbejdet med i flere år. 

Her beskriver vi nogle af de initiativer, vi har taget, og som er med til at understrege bankens samfundsansvar.

Bankens lovpligtige redegørelser om samfundsansvar for de seneste fem år findes her:

Redegørelse for samfundsansvar 2019 

Redegørelse for samfundsansvar 2018

Rapport om samfundsansvar for 2017

Rapport om samfundsansvar for 2016

Rapport om samfundsansvar for 2015

Kontakt os

Vi er tilgængelige døgnet rundt