God selskabsledelse

God selskabsledelse

Vi stræber efter en god selskabsledelse 

Danske pengeinstitutter skal i deres årsrapport give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komitéen for god Selskabsledelses ”Anbefalinger for god selskabsledelse”. 

Komitéen anbefaler, at rapporteringen sker på pengeinstituttets hjemmeside med henvisning dertil i ledelsesberetningen i årsrapporten, hvilket vi - Jutlander Bank - derfor har valgt at gøre.

Ledelseskodeks for pengeinstitutter

Finansrådet udsendte den 22. november 2013 et ledelseskodeks med branchespecifikke anbefalinger vedrørende ledelsesmæssige forhold i pengeinstitutter, som Finansrådet har henstillet til, at de danske pengeinstitutter forholder sig til – første gang i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2014. 

Finansrådet anfører, at offentliggørelse af redegørelsen bedst sker på pengeinstituttets hjemmeside med en præcis henvisning dertil i ledelsesberetningen i årsrapporten, hvilket Jutlander Bank derfor har valgt at gøre.

Kontakt os

Vi er tilgængelige døgnet rundt