DLR realkreditlån

DLR realkredit

Få en langsigtet finansiering, som er tilpasset din virksomheds øvrige finansiering

Vi formidler realkreditlån til erhverv gennem DLR, og giver dig mange muligheder for at finde det helt rigtige realkreditlån til fast ejendom i samarbejde med din rådgiver. 

Med et DLR realkreditlån kan du finansiere alle former for jordbrugsejendomme som fx landbrug, skovbrug og deltidslandbrug. 

Vi tilbyder DLR realkreditlånet til alle formål inden for en lånegrænse på maksimalt 70% af værdiansættelsen, og til 80% af ejendommens værdiansættelse på boligejendomme under 10 hektar. 

Værdiansættelsen bliver bestem af vurderingssagkyndige fra DLR. 

Typiske overvejelser, når du opretter et DLR realkreditlån

Hvorfor vælge et realkreditlån?

Der er forskellige fordele tilknyttet et realkreditlån:

  • Du får mulighed for at lægge dine lån om, når det er fordelagtigt.
  • Du sikrer den optimale sammensætning af realkreditlån set i forhold til risikoprofil og øvrig finansiering.
  • Du får minimeret dine renteudgifter.
Fast eller variabel rente?

Realkreditlån udbydes med både fast og variabel rente.

Lån med fast rente

Lån med fast rente henvender sig til virksomheder, som ønsker sikkerhed for renten på både kort og langt sigt. 

Et fastforrentet lån kan etableres som kontantlån eller obligationslån. 

Et kontantlån henvender sig særligt til selskaber, som kan trække et kurstab fra i skat. 

Et obligationslån henvender sig særligt til personligt drevet virksomheder, som ønsker muligheden for at lægge lånet om, da en eventuel kursgevinst ved omlægning af obligationslånet er skattefri, hvor kursgevinsten på et fastforrentet kontantlån er skattepligtig. 

Lån med variabel rente

Lån med variabel rente henvender sig til virksomheder, som ønsker den lavest mulige rente og samtidig er villig til at påtage sig risikoen for renteudsving. 

Hvordan sammensættes realkreditlånet?

Realkreditlånet er baseret på, at der udstedes obligationer under den forudsætning, at der etableres pant i virksomhedens ejendom.

Når lånet udbetales, sørger vi for at tinglyse pantebreve og stille eventuelle garantier.

Hvilken rente og sikkerhed gør sig gældende?

Prisen på realkreditlånet afhænger af rente og kurs på de bagvedliggende obligationer.

Realkreditinstitutterne beregner både rente og administrationsbidrag.

Administrationsbidraget afhænger blandt andet af belåningsgrad, ejendomstype, beliggenhed mm.

Kontakt os

Vi er tilgængelige døgnet rundt