Anlægslån

Anlægslån

Invester i din bedrift og få en optimal sammensætning af din bedrifts finansiering

Har du brug for at komme godt videre? Når du skal etablere dig som landmand, udvide dit landbrug eller geninvestere i din bedrift, kan et anlægslån være din løsning. 

Du kan bruge anlægslånet til at finansiere din bedrifts investering i eksempelvis grunde og bygninger, driftsmidler og maskiner eller it-udstyr. 

Du opnår en optimal finansieringsstruktur ved at finansiere anlægsinvesteringer med anlægslån og den daglige drift (omsætningsaktiver) med en driftskredit.

Typiske overvejelser, når du opretter et anlægslån

Hvorfor vælge et anlægslån?

Du kan bruge anlægslånet til:

  • Køb af grund.

  • Opførelse af eller tilbygning til bestående bygninger.

  • Køb af maskiner.

  • Køb af inventar. 

  • Betaling af goodwill.

  • Produktionsudvikling.

Finansiering af et anlægslån

Du har mulighed for at få finansieret op til 100% af din bedrifts investeringer med en fleksibel afviklingsperiode, som matcher den konkrete investering. 

Vi laver finansieringsforslaget på baggrund af forventningerne til fremtiden, og sikkerheden afhænger af din bedrifts indtjening og kapitalforhold.

Hvordan afvikles et anlægslån?

Vi tilpasser anlægslånets løbetid og lånetype til både bedrifts ønsker og behov såvel som levetiden på det, der investeres i.

Du kan optage lånet i danske kroner eller fremmed valuta, der afvikles med en ydelse, som er afpasset efter anlægsinvesteringens levetid og dit landbrugs finansielle strategi (herunder sammensætningen af kort- og langfristet gæld).

Det er også muligt med leasing til finansiering af maskiner. 

Ved køb af fast ejendom eller om- og tilbygning af fast ejendom har du også mulighed for at få dette finansieret via realkreditlån.

Hvordan sammensættes anlægslånet?

Lånebeløbet, lånetypen og afviklingsprofilen tilpasse både din bedrifts behov og investeringsformål.

Hvilken rente og sikkerhed gør sig gældende?

Renten på anlægslånet afhænger af din bedrifts indtjening og generelle kapitalforhold.

Det samme gør sig gældende for den sikkerhed, som vi ønsker.

Vi giver dig gode råd med på vejen

Hvis du har brug for en snak om anlægslån, er vi klar til at hjælpe dig.

Skriv til os

Kontakt os

Vi er tilgængelige døgnet rundt