Ny landmand

Ny landmand

Startup-guide for nye landmand 

At etablere sig som selvstændig landmand er en stor beslutning med vidtrækkende konsekvenser for fremtidige økonomi samt familieliv.

Landbrugsforeninger og rådgivere inden for erhvervet tilbyder helt eller delvist gratis etableringsrådgivning, hvor du får hjælp til at udarbejde en strategi- og forretningsplan samt drifts- og likviditetsbudgetter, som er det nødvendige grundlag for at fremskaffe den nødvendige finansiering. Desuden lægger vi også vægt på dine faglige og personlige egenskaber og din erfaring.

Finansieringen vil ofte være en kombination af realkreditlån, banklån, egen opsparing og eventuelt suppleret med sælgerfinansiering eller finansiering via Vækstfonden.

Herunder kan du læse om alle de mange små og store valg, du skal træffe, før du kan kalde dig selvstændig landmand.

Overvejelser, når du springer ud som landmand

Vælg den rette produktionsform

Når du skal vælge produktionsform, er det vigtigt at læse markedet rigtigt, så du producerer og sælger et produkt, som forbrugerne er klar til at købe og betale den rigtige pris for. 

 1. Vælg noget, du er dygtig til.
 2. Udnyt de naturlige fordele på din gård.
 3. Optimer din produktion indtil der er en overskudsgrad, som er høj nok til at dække risiko - det er bundlinjen, der tæller. 
Vælg den rette ejendom

Før du overtager et landbrug, er det en god ide med en bygningsgennemgang, som undersøger bygningens tilstand og restlevetid i forhold til forskellige lovgivninger (miljølovgivning, byggelovgivning, BBR, dyrelovgivning, planlov mm.). 

Med en bygningsgennemgang vil ejendommens potentiale i forhold til produktionsform og arealer og forhold omkring regler, lov og anbefalinger vil blive gennemgået.
Desuden bliver de kommende investeringer i nærmeste fremtid og inden for de næste 10-15 år synlige og værdisat, så du kan medregne dem i budgettet før du køber. 

Før du køber, skal du undersøge: 
 • Slid og ælde af bygninger og inventar
 • Bygningers lovlighed og investeringer for eventuel lovliggørelse 
 • Lovligt dyrehold i bygningerne (hvis du vil have produktioner med dyr)
 • Udvidelsesmuligheder og ejendommens potentiale 
Får styr på tilladelser

Har du fundet en ejendom, som du overvejer at købe eller overtage, skal du sørge for at få et miljøtjek, som omfatter 

 • Naboforhold, lugtberegninger 
 • Bygge- beskyttelseslinjer, fredninger mm. 
 • Ammoniakemission- og naturvurdering 
 • Ny lovgivning 

Du skal også undersøge, om du har de rette miljøgodkendelser, så de kan opfylde dine visioner for fremtiden for ejendommen. 

Vær opmærksom på, at godkendelser i den nye husdyrlov ikke omfatter udbringningsarealerne. 

Vælg ejerformen

Når du starter din virksomhed, skal du vælge ejerform: 

 • En ejer: Personlig virksomhed (virksomhedsskatte- eller kapitalafkastordning)
 • Flere ejere: I/S (virksomhedsskatte- eller kapitalafkastordning)
 • En eller flere ejere: ApS, A/S, IvS, (P/S, K/S)

I den beslutningsproces, er der forskellige overvejelser, du skal tage stilling til. 

Økonomi

Afklar den økonomiske risiko ved opstart.

Alt afhængig af, hvilken ejerform du vælger, kan betalinger af skatter udskydes - i visse situationer endda i lang tid. 

Udskydelse af skattebetalinger øger din virksomheds likviditet, og kan give mulighed for at investere/geninvestere (investeringerne bliver billigt finansieret og kan samlet set styrke virksomheden) og anvendes positivt i forbindelse med ejerskifte, hvor skattegæld kan medtages som en del af egenkapital.

Ejeraftaler

Sørg for at de interne spilleregler for virksomhedens drift (ejeraftaler) er aftalt skriftligt, hvis din virksomhed drives i A/S, ApS eller P/S med flere ejere. 

Ejeraftalerne er kun juridisk bindende for ejerne, og angiver typisk, hvordan ind- og udtræden af selskab skal foregå, værdiansættelse af selskab, ledelsesbeføjelser, udbyttepolitik og lignende forhold.

Få styr på finansieringen

Langt de fleste landmænd etablerer sig på ejedomme, der i forvejen har rigeligt med gæld. Derfor er vi meget interesseret i at finde en finansiering, som matcher din strategi. 

I dag er det populært med delt ejerskab og investorløsninger, hvor du ikke ejer gården helt selv, og en del af prisrisikoen er skubbet over på andre. Med disse løsninger får du en fleksibilitet og mulighed for at trække dig, hvis alt ikke går som forventet. 

Du skal overveje fordele og ulemper ved at eje selv. Hvis du køber som selvejer, kan du udnytte, at der er gæld nok allerede - men husk at være opmærksom på finansiering af fremtidens investeringer.

Husk forsikringerne

Det er vigtigt, at du tager stilling til forsikringer og vælger den rette forsikring til din virksomhed. 

Dine kreditgivere kræver, at du forsikrer gården. Du skal også prioritere forsikring af dig selv som landmand, da du er en vigtig spiller i virksomhedens daglige drift. 

De vigtigste personforsikringer er: 

 • Sygedagpengeforsikring 
 • Arbejdsskadeforsikring 
 • Livsforsikring 
 • Ulykkesforsikring 
 • Forsiring af mistet arbejdsevne 
 • Sundhedsforsikring 
 • Kritisk sygdomsforsikring 

Du skal vurdere, hvilke forsikringer du ønsker at tegne, og hvor stort et beløb dækningen skal udgøre. 

Hvis du har en lav indkomst skal du huske at tegne forsikring fra sygedagpenge, som dækker de første 14 dages sygdom. 

Kontakt en af vores landbrugsafdelinger

Det er en god ide at kontakte en af vores landbrugsrådgivere tidligt i forløbet til sparring om de finansieringsmæssige muligheder.

Birgit Jakobsen

Birgit Jakobsen

Afdelingsdirektør i Aars

Marianne Trads Bertelsen

Marianne Trads Bertelsen

Afdelingsdirektør i Hobro

Kontakt os

Vi er tilgængelige døgnet rundt